Vil du jobbe med risikostyring og bistå i å løse en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver?

Vil du jobbe med risikostyring og bistå i å løse en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagansvarlig risikostyring
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Terese Vildalen Gierløff Ræder

Rådgiver Research og Analyse

Lasse Moe-Fredriksen

Avdelingsleder styring og samsvar

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Avdeling styring og samsvar har ansvar for å etablere og opprettholde effektive styringssystemer og prosesser. Dette inkluderer å sikre at organisasjonen opererer i samsvar med alle gjeldende regler, lover, forskrifter og retningslinjer, samt det systematiske arbeidet med å håndtere risikoer for hele NNDs virkeområde. Avdelingen dokumenterer og rapporterer nøye alle styrings- og samsvarsaktiviteter til både ledelsen, ansatte og eksterne interessenter for å sikre trygg og bærekraftig gjennomføring av samfunnsoppdraget. Avdelingen består i dag av to ansatte med ansvarsområder som favner hele NNDs virksomhet. Dette inkluderer kvalitetsstyring, risikostyring, kontinuerlig forbedring og sikkerhetskultur.

Risikostyring skal være og vil bli en integrert og viktig del av de aktivitetene som gjennomføres og beslutningene som tas her i NND. Til avdelingen søker vi nå en fagansvarlig risikostyring som har stor interesse for risikostyring og har erfaring med risikostyring i komplekse virksomheter. Du vil bidra med å videreutvikle rammeverk og prosesser for å identifisere, vurdere og håndtere risiko, samt veilede og kontrollere gjennomføringen av disse aktivitetene.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder styring og samsvar.

Ser dette spennende ut? Les mer om stillingens arbeidsoppgaver!
 

Arbeidsoppgaver


Som fagansvarlig risikostyring vil du sikre at fagområdet er integrert og viktig del av de aktivitetene som gjennomføres og beslutningene som tas. Videre vil arbeidsoppgavene variere og omfatter, men er ikke avgrenset til følgende:

 • Forvalte og videreutvikle NNDs prosesser og styrende dokumenter som knyttet til fagområdet risikostyring
 • Utarbeide risikoanalysemetodikk og verktøy for effektive risikovurderinger
 • Gjennomføre eller bidra til gjennomførelse av risikovurderinger
 • Bidra til at NNDs overordnede risikobilde er oppdatert og følge opp besluttede tiltak
 • Videreutvikle ansattes forståelse og kompetanse innen risikostyring, herunder veilede og kontrollere organisasjonen i gjennomføringen av risikovurderinger
   

Rollen vil bidra med å sikre at risikovurderinger gjennomføres til rett tid og med høy kvalitet, samt kontinuerlig oppdatering av NNDs risikobilde. I tillegg vil vår nye fagansvarlig bidra til at NND har et risikobasert ledelsessystem og at relevant informasjon kommuniseres og formidles på en enkel og forståelig måte.


Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevant fagfelt (risikostyring, sikkerhet eller tilsvarende), annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kunnskap om risikostyring og tilhørende standarder
 • Kunnskap om risikoanalysemetodikk, -verktøy og -prosesser
 • Gode kommunikasjonsevner og meget god skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på norsk og engelsk

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.
NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Det er ønskelig med:

 • Praktisk erfaring med risikostyring på både operasjonelt og strategisk nivå i komplekse organisasjoner
 • Erfaring fraprosessbaserte ledelsessystem
 • Kompetanse og interesse i bruk av datavisualiseringsverktøy (Power BI eller lignende)


Personlige egenskaper

 • Engasjert og evner å se muligheter for videreutvikling av fagområdet
 • Analytisk, opptatt av kvalitet og evner å se det store bildet
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Komfortabel med å presentere informasjon i ulike foraer og forsamlinger


Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.
 

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • en spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for noen dager hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • moderne lokaler
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån


Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver eller seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 i lønnsspennet fra kr 540 000,- til kr 873 650,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden
 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Terese Vildalen Gierløff Ræder

Rådgiver Research og Analyse

Erling Lampe

Partner

Lasse Moe-Fredriksen
Avdelingsleder styring og samsvar