Vil du jobbe som løsningsarkitekt i hjertet av norsk økonomi?

Vil du jobbe som løsningsarkitekt i hjertet av norsk økonomi?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Løsningsarkitekt
Arbeidsgiver:
NORGES BANK
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Axel Aasen

Rådgiver

Jonas Ripegutu

Rekrutteringsassistent

Vi søker en motivert løsningsarkitekt med et sterkt ønske om å bidra til et viktig samfunnsoppdrag.

Som Løsningsarkitekt i Norges Bank vil du inngå i et leveranseteam hvor du vil samarbeide med erfarne og dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Du vil også inngå i et team med IT-arkitekter som har hovedansvar for å vedlikeholde og utvikle en sterk, sikker og hensiktsmessig IT-arkitektur i Norges Bank, hvor denne rollen har et dedikert ansvar for Norges Banks oppgjørssystem. IT i Norges Bank består av seks enheter med over 70 medarbeidere som har et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å gi muligheter for personlig vekst og faglig utvikling.

Vi ser etter deg som kan ta et helhetlig ansvar og omsette virksomhetens behov til en robust, sikker og funksjonell IT-arkitektur. Du ønsker å bidra med arkitekturfaglig rådgivning i prosjekt, endringsarbeid i hele Sentralbankvirksomhetens endringsportefølje og samarbeide tett med forretningsområdene på ulike initiativer og temaer. Videre er du nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan bidra til å videreutvikle og effektivisere forretningen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Norges bank skal fremme et sikkert og effektivt betalingssystem. At betalingssystemet fungerer er avgjørende for en velfungerende økonomi, for finansiell stabilitet og for gjennomføringen av pengepolitikken. Norges Bank har det overordnede ansvaret for betalingssystemene i Norge.

Du vil jobbe i Norges Banks enhet for Samfunnskritiske Systemer som har ansvar for teknisk løsningsutvikling, samt forvaltning og drift av Norges Banks oppgjørssystem. Oppgjørssystemet gjør opp betalinger mellom bankene og er sentralt i den finansielle infrastrukturen i Norge. Her får du muligheten til å jobbe med den mest sentrale løsningen i Norsk økonomi med en omsetning på 340 milliarder kroner i døgnet. Det skjer mye spennende innenfor teknologiområdet i Norges Banks Strategi 25, hvor en av våre særskilte satsinger er å utrede og forme fremtidens betalingssystem, hvor denne arkitekt rollen vil bli sterkt involvert.  

Som løsningsarkitekt hos oss vil du blant annet:
 
 • Få et helhetlig ansvar for den totale løsningsarkitekturen og et bredt spekter av arkitekturoppgaver primært knyttet til Norges Banks oppgjørssystem (NBO)
 • Gjennom et bredt spekter av oppgaver innen IT-arkitektur, får du bidra til videreutvikling, risikovurderinger, operativ problemløsning og delta i fora der sentrale teknologiske endringer og problemstillinger blir behandlet.
 • Få mulighet til å bidra i internasjonalt arbeid med andre sentralbanker og eksterne parter
 • Samarbeide og jobbe tett opp imot forretningsområdene innen finansiell stabilitet, med våre driftsleverandører, andre leveranseteam innenfor IT og øvrige fagenheter i Norges Bank
 • Sammen med andre IT-arkitekter delta i fora som setter premissene for hele systemporteføljen til Norges Bank og bidra til å utvikle fagområdet IT-arkitektur hos oss, og dermed sikre at våre løsninger følger virksomhetens arkitekturprinsipper 
 • Bidra i videreutvikling av Sentralbankens strategi som berører IT  

Vi ser etter deg som har:

 • Minimum 3-4 års erfaring som arkitekt i en mellomstor/stor bedrift fra privat eller offentlig sektor
 • Erfaring fra arbeid innen finansiell sektor eller andre områder med høye krav til sikkerhet
 • Dokumentert, relevant IT-kompetanse og praktisk erfaring med bruk av ett eller flere arkitekturrammeverk (f.eks. TOGAF, Zachman)
 • Egenskaper og motivasjon for å lede arkitekturfaglige utredninger og dokumentere resultater på en strukturert måte
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk
 • God forståelse for informasjonssikkerhet og betydningen av det for å sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i systemløsninger
 • Erfaring med å sikre god dialog med interessenter og evner å omsette behov og krav til tekniske leveranser som bidrar til at Norges Bank kan levere godt på sitt samfunnsoppdrag
 • Nysgjerrighet for hvordan ny teknologi kan bidra til å videreutvikle og effektivisere forretningen

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alder- og kjønnssammensetning. Vi oppfordrer alle med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. 

Spesielle krav:

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå KONFIDENSIELT etter sikkerhetsloven.

Vi tilbyr:

 • Å få bidra til Norges økonomiske stabilitet, gjennom drift, forvaltning og videreutvikling av moderne og robuste systemer 
 • Mulighet for hjemmekontor og god balanse mellom jobb og fritid 
 • God pensjonsordning og gode forsikringsordninger for ansatt med familie 
 • Samarbeid med andre fagmiljøer med høyt kompetansenivå innenfor IT og forretningsområdene 
 • Sentrale lokaler på Bankplassen i Oslo som inneholder blant annet treningsrom, gymsal, squashbane, og god kantine 
 • En rekke aktivitetsforeninger som kunstforening, idrettsforening, øl/vinklubb, og mer
 • Tilgang på feriesteder i Norge og utlandet 
 • Tilrettelegging for faglig utvikling og personlig vekst 

Om arbeidsgiveren

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.

Våre konsulenter

Axel Aasen

Rådgiver

Jonas Ripegutu
Rekrutteringsassistent