Vil du jobbe som løsningsarkitekt med ansvar for den mest sentrale løsningen i norsk økonomi?

Vil du jobbe som løsningsarkitekt med ansvar for den mest sentrale løsningen i norsk økonomi?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Teknisk løsningsarkitekt
Arbeidsgiver:
NORGES BANK
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
26.02.2024

Kontakt konsulent

Axel Aasen

Rådgiver

Solveig Lavik

Direktør Samfunnskritiske systemer

I Norges Bank får du muligheten til å jobbe med og fornye den mest sentrale løsningen i norsk økonomi med en omsetning på 340 milliarder kroner i døgnet. I løpet av de neste årene skal Norges Bank beslutte hvordan neste generasjons oppgjørssystem i norske kroner skal se ut. Teknologisk utvikling, samt endringer i oppgjørssystemene i land vi samarbeider med, gjør det riktig å starte prosessen med fornying av oppgjørssystemet.

Vi ser nå etter deg som kan ta et helhetlig ansvar og omsette virksomhetens behov til en robust, sikker og funksjonell IT-arkitektur for våre samfunnskritiske systemer. Som Løsningsarkitekt for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) vil du inngå i et team med bred erfaring og solid kompetanse som jobber dedikert med drift, vedlikehold og forvaltning av NBO ved enheten Samfunnskritiske Systemer. Du vil i tillegg samarbeide med andre infrastruktur- og sikkerhetsarkitekter som har et felles ansvar for å vedlikeholde og utvikle en sterk, sikker og hensiktsmessig IT-arkitektur i Norges Bank, hvor du vil ha et dedikert ansvar for NBO. Du vil bidra med arkitekturfaglig rådgivning i prosjekt, endringsarbeid i hele sentralbankvirksomhetens endringsportefølje og samarbeide tett med forretningsområdene på ulike initiativer og temaer.

IT i Norges Bank består av seks enheter med over 70 medarbeidere som har et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å gi muligheter for personlig vekst og faglig utvikling. Stillingen er plassert i enheten for Samfunnskritiske Systemer som har ansvar for den tekniske løsningsutviklingen, samt forvaltning og drift av Norges Banks oppgjørssystem.   
 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Norges Bank skal fremme et sikkert og effektivt betalingssystem. Oppgjørssystemet gjør opp betalinger mellom bankene og er sentral i den finansielle infrastrukturen i Norge. At betalingssystemet fungerer er avgjørende for en velfungerende økonomi, for finansiell stabilitet og for gjennomføringen av pengepolitikken i landet.
De siste årene har det skjedd endringer i måten vi betaler på, og ny betalingsteknologi og nye aktører kommer stadig til. Det meste av innovasjonen skjer nå blant private aktører, men Norges Bank har ansvar for at grunntjenestene i betalingssystemet legger til rette for nyskaping og internasjonal harmonisering. Samtidig skal sikkerheten ivaretas og beredskapen være tilpasset et mer krevende risikobilde.

Som løsningsarkitekt hos oss vil du blant annet:

 • Få et helhetlig ansvar for løsningsarkitekturen for NBO
 • Bidra til videreutvikling, risikovurderinger, operativ problemløsning og delta i fora der sentrale teknologiske endringer og problemstillinger blir behandlet, også med andre sentralbanker og eksterne parter
 • Samarbeide og jobbe tett opp imot forretningsområdene innen finansiell stabilitet, med våre driftsleverandører, andre leveranseteam innenfor IT og øvrige fagenheter i Norges Bank
 

Vi ser etter deg som har:

 • Minimum 3-4 års erfaring som arkitekt i en mellomstor/stor bedrift fra privat eller offentlig sektor
 • Dokumentert, relevant IT-kompetanse og praktisk erfaring med bruk av ett eller flere arkitekturrammeverk (f.eks. TOGAF, Zachman) er en fordel
 • Egenskaper og motivasjon for å lede arkitekturfaglige utredninger og dokumentere resultater på en strukturert måte
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk
 • God forståelse for informasjonssikkerhet og betydningen av det for å sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i systemløsninger
 • Erfaring med å sikre god dialog med interessenter og evner å omsette behov og krav til tekniske leveranser som bidrar til at Norges Bank kan levere godt på sitt samfunnsoppdrag

  Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alder- og kjønnssammensetning. Vi oppfordrer alle med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. 

 

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå KONFIDENSIELT etter sikkerhetsloven. 

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på samarbeid og deling av kunnskap
 • Mulighet for hjemmekontor og god balanse mellom jobb og fritid
 • God pensjonsordning og gode forsikringsordninger for ansatt med familie
 • Sentrale lokaler på Bankplassen i Oslo som inneholder blant annet treningsrom, gymsal, squashbane, og god kantine
 • En rekke aktivitetsforeninger som kunstforening, idrettsforening, øl/vinklubb, og mer
 • Tilgang på feriesteder i Norge og utlandet
 • Tilrettelegging for faglig utvikling og personlig vekst  

Om arbeidsgiveren

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.

Våre konsulenter

Axel Aasen

Rådgiver

Solveig Lavik
Direktør Samfunnskritiske systemer
Søk på stillingen