Vil du være med å forme vår nyetablerte seksjon for byggherrerådgivning?

Vil du være med å forme vår nyetablerte seksjon for byggherrerådgivning?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Anskaffelsesjurist
Arbeidsgiver:
COWI AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
26.02.2024

Kontakt konsulent

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Merethe Danielsen

Leder Byggherrerådgivning / Director Owners Consulting
Har du solid kompetanse innen offentlige anskaffelser? Er du opptatt av å være en god rådgiver for våre byggherrer? Bli med å utvikle nye rådgivningstjenester i COWI!

COWI samarbeider tett med byggherrer og er en dyktig «trusted advisor». Vi skal bistå byggherrer med solid, faglig rådgivning innen offentlige anskaffelser, og søker nå en dyktig, engasjert og erfaren anskaffelsesjurist. Du vil få store påvirkningsmuligheter i utviklingen av tjenestene i seksjonen, og vil få en sentral rolle med å sikre at våre prosjekter gjennomføres i tråd med gjeldende lover og regler innen offentlige anskaffelser.

Din viktigste oppgave vil være å bistå COWIs kunder i både offentlig og privat sektor med å gjennomføre anskaffelser i store og komplekse prosjekter, samt bistå i å utforme kontrakter og gi råd om entrepriserett og kontraktsforhold.

Arbeidsoppgaver
  • Juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med offentlige anskaffelser
  • Utarbeide og kvalitetssikre anskaffelsesdokumenter og kontrakter
  • Utarbeide anskaffelsesstrategier i tett dialog med COWIs kunder og kollegaer i COWI
  • Delta i anskaffelsesprosesser og evaluering av tilbud
  • Bistå i håndteringen av eventuelle tvister og klager knyttet til anskaffelsesprosesser
  • Bidra til å utvikle rådgivningstjenester innen anskaffelser til beste for våre kunder og gjennom kunnskapsdeling forbedre interne rutiner og prosesser innen anskaffelser
  • Være en del av kundens team i forbindelse med anskaffelser, håndtering av krav fra entreprenører og konsulenter, tilrettelegging og gjennomføring av forhandlinger mv.
Din kompetanse. Vårt team. Sammen former vi fremtiden.
Vi ser etter deg som god kunnskap om og erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser innenfor eiendoms, bygg og/eller anleggsbransjen, enten fra offentlig sektor eller fra advokatfirma/ konsulentvirksomhet. Du evner å organisere og følge opp med nødvendig kompetanse og prosesser for å levere god rådgivning. Riktig kandidat har et kommersielt mindset og gode relasjonsbyggende egenskaper, både internt i COWI og eksternt mot kunder.

Du har master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater og at du har om lag fem års relevant erfaring. Erfaring fra arbeid med norsk entrepriserett og kontraktsforhandling er en fordel, men ikke et krav.

COWI har kunder og prosjekter som kan kreve sikkerhetsklarering på ulike nivåer. Det kan derfor være krav om sikkerhetsklarering i noen prosjekter/stillinger.

Mer enn en arbeidsplass
I COWI jobber vi sammen med kundene våre for å skape en bærekraftig verden som er god å leve i. Det gjør vi ved å bruke både kunnskap og nysgjerrighet, og noen ganger også mot, for å skape løsningene verden trenger i dag for å få en bedre morgendag. Derfor sier vi nei til prosjekter knyttet til fossil energi og har et mål om at 100% av omsetningen vår skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning.
Vi setter pris på mangfold og utviklingsmuligheter og ønsker et miljø der alle føler tilhørighet og har det gøy sammen. Det får frem det beste i deg, både på jobb og hjemme.

Hva kan vi tilby deg?
•          Muligheten til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter i et tverrfaglig miljø
•          Gode muligheter til egenutvikling gjennom personlig utviklingsplan, COWI Academy og mentorordningen COWI Connect
•          Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
•          Et aktivt bedriftslag, lønningstreff og bedriftshytter
•          Et eget felleskap kalt «Ung i COWI» for deg under 34 år, hvor det blir arrangert sosiale turer og arrangementer
•          Fleksibel arbeidstid med hjemmekontorordning, fem ukers ferie og fri mellom jul og nyttår
•          Sist, men ikke minst, et godt arbeidsmiljø. Det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som også gjenspeiles i trivsel- og medarbeiderundersøkelser

Har du flere spørsmål?
Hvis du har flere spørsmål om rollen eller hvordan det er å jobbe i COWI, ta gjerne kontakt med Merethe Danielsen på tlf. +47 48 08 00 75, e-post: mrdn@cowi.com eller Arne Loktu på tlf. +47 91 13 14 14, eller e-post: arne.loktu@capus.no.
 

Om arbeidsgiveren

I COWI jobber vi sammen med kundene våre for å skape en bærekraftig verden som er god å leve i. Det gjør vi ved å bruke både kunnskap og nysgjerrighet, og noen ganger også mot, for å skape løsningene verden trenger i dag for å få en bedre morgendag. Derfor sier vi nei til prosjekter knyttet til fossil energi og har et mål om at 100% av omsetningen vår skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning.

Vi setter pris på mangfold og utviklingsmuligheter og ønsker et miljø der alle føler tilhørighet og har det gøy sammen. Det får frem det beste i deg, både på jobb og hjemme.
Vi holder hovedsakelig til i Skandinavia, Storbritannia, Nord-Amerika og India, og per i dag er vi 7,300 kolleger med kompetanse innen teknologi, arkitektur, energi og miljø. I Norge er vi 1450 ansatte.

Vi tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, livssituasjon, funksjonsnedsettelse eller alder.
Du kan også bli bedre kjent med oss på nettsiden vår, www.cowi.no, hvor du kan lese mer om prosjektene våre, strategien vår, hva vi ønsker å oppnå som selskap og hvordan hverdagen er i COWI.

Våre konsulenter

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Merethe Danielsen
Leder Byggherrerådgivning / Director Owners Consulting
Søk på stillingen