Vil du være med å holde Oslo i bevegelse? Sporveien søker RAMS-rådgiver til vår CBTC-satsning!

Vil du være med å holde Oslo i bevegelse? Sporveien søker RAMS-rådgiver til vår CBTC-satsning!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
RAMS-rådgiver
Arbeidsgiver:
Sporveien AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Ida Kristiansen

Rådgiver Research og Analyse

Tone Høibakk

Kvalitet- og sikkerhetssjef, Infrastruktur
Satsingen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene. Vi skal bidra til at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by. Innføring av CBTC (Communications-Based Train Control) er et av de større landbaserte infrastrukturprosjektene i Norge og byr på store og komplekse utfordringer i et miljø med mange fagdisipliner. Prosjektet har ansvar for implementering av et komplett nytt signalsystem med CBTC-teknologi for hele T-banen, inklusive Fornebubanen. Det nye systemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Sammen sikrer vi en mer miljøvennlig by!

Nå søker vi deg som har erfaring med RAMS. Som RAMS-rådgiver hos oss får du en kritisk rolle i et unikt prosjektet, og får jobbe med integrering av det nye signalsystemet inn i et helhetlig design på T-bane nivå. Vi har allerede etablert et høyt kvalifisert RAMS-team for prosjektet som i dag består av fire personer. Er du den femte?

Hva kan vi tilby deg?

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt. Som ansatt hos oss kan vi tilby:
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor 
 • Videreutvikling og kompetanseheving for våre ansatte er en prioritet. I tillegg har vi et stort internt jobbmarked som gir mange spennende karrieremuligheter  
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår 
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht. regelverk for dette 

Vi kan også legge til disse prosjektrelatert godene:
 • Du får være en del av et prosjekt med stor betydning for miljøet, Oslo og kollektivtrafikken. 
 • Du kan få stor påvirkningskraft i et lite og fleksibelt miljø 
 • Du får mulighet til å jobbe bredt og vil opparbeide god systemforståelse for det nye signalsystemet

Prosjektet består av ca. 50 medarbeidere og har en investeringsramme på 5,4 mrd. NOK.
Prosjektet er nå i design-fasen som er første del av gjennomføringsfasen. Siemens Mobility er hovedleverandør av det nye signalsystemet. Ønsker du å lese mer om prosjektet? Se her:  
https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2797922  

Prosjektkontoret ligger på Storo i umiddelbar nærhet til T-banestasjonen. 
 
Arbeidsoppgaver 
Som RAMS-rådgiver hos oss vil du blant annet få jobbe med:
 • Videreutvikle RAMS-styringen i CBTC-prosjektet, herunder koordinering mot Sporveiens linjeorganisasjon 
 • Etablere, vedlikeholde og videreutvikle prosjektets RAMS-leveranser (inkludert sikring), blant annet RAMS-plan, RAMS-logg og overordnede sikkerhetsbevis 
 • Gjennomføre og delta i RAM- og risikoanalyser for prosjektet, herunder vurdering av sikkerhetsfunksjoner og tekniske løsninger for drift og vedlikehold  
 • Samarbeide tett med signalleverandøren og følge opp dens arbeid knyttet til RAMS og sikring. 
 • Jobbe tverrfaglig og på tvers av organisasjonen for å sikre grensesnitt mot eksisterende infrastruktur og materiell, og mot andre prosjekter i Sporveien 
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av prosjektets V&V-aktiviteter 
 • Bidra i utarbeidelse av både nytt teknisk regelverk og nytt driftsregelverk 
 • Bidra i interne og eksterne godkjenningsprosesser 
 
Kvalifikasjonskrav
 • Master innen RAMS ingeniørfag eller tilsvarende. Flere års relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse innen RAMS-fag
 • Kjennskap til relevante lover og forskrifter, som Jernbaneloven og Kravforskriften
 • Kjennskap til nasjonale- og internasjonale RAMS-standarder som CENELEC EN 50126/28/29 
 • Erfaring med bruk av relevante dataverktøy (deriblant PP, Excel, RAMS-relaterte analyseverktøy) 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk 

Videre er det en fordel om du kan vise til:
 • Jernbanerelatert erfaring
 • Erfaring med bruk av relevante lover og forskrifter
 • Erfaring i bruk av nasjonale- og internasjonale RAMS-standarder som CENELEC EN 50126/28/29 
 • Erfaring med arbeid i store prosjekter innen infrastruktur
 • Erfaring med CBTC-teknologi, ERTMS og/eller T-bane-/jernbanerelaterte signalprosjekter 
 • Erfaring fra godkjenningsprosesser mot Statens jernbanetilsyn  
 • Kompetanse innen Cyber Security i en RAMS-sammenheng, dvs. hvordan IT-baserte trusler kan påvirke togframføringssikkerhet og drift 
 
Personlig egenskaper
 
Personlig egnethet er viktig for oss for å skape et best mulig team. Vi tror du kan passe godt inn dersom du kjenner deg igjen i disse punktene:
 • Du er åpen og inkluderende overfor både kollegaer og oppgaver
 • Ditt arbeid preges av metodikk og systematikk 
 • Gode samarbeids- og koordineringsevner 
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Tenker helhetlig og ser sammenhenger 
Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Har du spørsmål til stillingen kan disse stilles til vår rekrutteringspartner Capus v/ Sondre U. Kjelsrud (986 52 622), Ida Kristiansen (452 82 258) eller leder for Kvalitet og Sikkerhet i Sporveien Infrastruktur, Tone Høibakk (482 21 889).

Om arbeidsgiveren

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tunneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
 
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.
 
Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.  

Våre konsulenter

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Ida Kristiansen
Rådgiver Research og Analyse
Tone Høibakk
Kvalitet- og sikkerhetssjef, Infrastruktur