Offentlig sektor

1 - 30 av 215 stillinger

Våre stillinger

Vi søker utvalgssekretær for midlertidig ansettelse
utvalgssekretær / seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Stortinget Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du en prosjektleder med god kompetanse på smidig metodikk?
Prosjektleder IT
Søknadsfrist: Utløpt
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du utvikle smidig prosjektmetodikk videre i Forsvarsbygg?
Prosjektleder IT
Søknadsfrist: Utløpt
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å utvikle og forme Oslo kulturskole?
Vil du være med å utvikle og forme Oslo kulturskole?
Søknadsfrist: Utløpt
Oslo Kommune Kulturetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du bli en teknolog med et oppdrag?
Testutvikler/teknisk tester
Søknadsfrist: Utløpt
Politiets IKT-tjenester (PIT) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du Tolletatens nye personvernombud?
Seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med på å utvikle personvernområdet i politiet?
Rågiver/Seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Politidirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være en pådriver for god kvalitet i våre IT-løsninger?
Testrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Statens pensjonskasse (SPK) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Tar du utfordringen og søker deg til en av de mest spennende IT lederstillingene i offentlig sektor?
Avdelingsdirektør plattformer
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Oslo/Grimstad
Oslo/Grimstad
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Statens innkjøpssenter styrkes – vi søker nye kolleger!
Prosjektledere
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Statens innkjøpssenter styrkes – vi søker nye kolleger!
Prosjektledere - Markedsplass for skytjenester
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å utvikle framtidens sykehus i Oslo?
BIM-ansvarlig
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Skatteetaten søker stabsdirektør til divisjon innkreving
Stabsdirektør
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Skatteetaten søker avdelingsdirektør utvikling til divisjon innkreving
Avdelingsdirektør
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Oslo eller Trondheim
Oslo eller Trondheim
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Ønsker du en utfordrende og meningsfull stilling som NAVs nye sjeflege?
Sjeflege
Søknadsfrist: Utløpt
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Prosjektledere til Bygg IKT – Sykehuspartner
Prosjektleder
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSPARTNER HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Seniorrådgiver HMS i Tolletaten
Seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Seksjonssjef produktsikkerhet
Seksjonssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Tønsberg
Tønsberg
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Distriktssjef Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt
Distriktssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Kristansand
Kristansand
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Distriktssjef Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
Distriktssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Steinkjær
Steinkjær
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Har du erfaring med strategisk kompetansestyring og utvikling?
Leder for kompetanseseksjonen i HR-avdelingen
Søknadsfrist: Utløpt
Tolletaten Sted: Oslo sentrum
Oslo sentrum
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Økonomisjef Eiendomsforvaltning – Forsvarsbygg
Økonomisjef Eiendomsforvaltning - Forsvarsbygg
Søknadsfrist: Utløpt
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?
Prosjektcontroller
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?
Fremdriftsplanlegger
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Molde
Trondheim eller Molde
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du bli ansvarlig for ledelsesutvikling i Skatteetaten?
Ansvarlig for ledelsesutvikling
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du Tolletatens nye personvernombud?
Personvernombud
Søknadsfrist: Utløpt
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du bidra i styringsstøtten til avdelingsdirektør for en nyetablert avdeling i stor utvikling?
Rådgiver / seniorrådgiver fellestjenester
Søknadsfrist: Utløpt
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
DSB søker leder til nyopprettet enhet for utdanning ved Sivilforsvarets kompetansesenter.
Enhetsleder utdanning
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
DSB søker leder til enhet for administrasjon ved Sivilforsvarets kompetansesenter.
Enhetsleder administrasjon
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
DSB søker leder til nyopprettet enhet for logistikk og personell ved Sivilforsvarets kompetansesenter
Enhetsleder logistikk og personell
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt

Offentlig sektor

Capus har en solid portefølje av rammeavtaler med en rekke virksomheter i ulike deler av offentlig sektor. Rammeavtalesamarbeidene har gitt oss verdifull kompetanse om rekruttering til offentlige virksomheter.

Les mer