Offentlig sektor

1 - 30 av 173 stillinger

Våre stillinger

DSB søker leder til nyopprettet enhet for utdanning ved Sivilforsvarets kompetansesenter.
Enhetsleder utdanning
Søknadsfrist: 16.3.2021
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: 16.3.2021
DSB søker leder til enhet for administrasjon ved Sivilforsvarets kompetansesenter.
Enhetsleder administrasjon
Søknadsfrist: 16.3.2021
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: 16.3.2021
DSB søker leder til nyopprettet enhet for logistikk og personell ved Sivilforsvarets kompetansesenter
Enhetsleder logistikk og personell
Søknadsfrist: 9.3.2021
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: 2850 Lena
2850 Lena
Søknadsfrist: 9.3.2021
Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
Security Analyst
Søknadsfrist: 16.3.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: 16.3.2021
Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
Security Engineer
Søknadsfrist: 16.3.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: 16.3.2021
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjektstyringsledere
Søknadsfrist: 21.03.2021
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: 21.03.2021
Er du vår nye HR-rådgiver?
HR-rådgiver
Søknadsfrist: 21.2.2021
Norsk helsenett SF (NHN) Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: 21.2.2021
Forsvarsbygg søker kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Søknadsfrist: 8.3.2021
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: 8.3.2021
Seksjonssjef sikkerhetsstyring og drift
Seksjonssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Seksjonssjef juridisk seksjon
Seksjonssjef
Søknadsfrist: Utløpt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Sykehusplanleggere funksjonsplanlegging
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjektledere/Delprosjektledere
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjektleder kvalitetsledelse og risikostyring
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjekteringsledere
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Rådgiver informasjonsforvaltning og dokumentstyring
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Utfordrende og spennende stilling ved landets mest moderne sykehus
Direktør teknologi og e-helse
Søknadsfrist: Utløpt
Sykehuset Østfold HF Sted: Grålum
Grålum
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Avdelingsdirektør til etterretningsdivisjonen
Avdelingsdirektør
Søknadsfrist: Utløpt
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du en erfaren leder og ønsker å jobbe med utvikling i en av landets mest innovative virksomheter?
Divisjonsdirektør Utvikling
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Er du en erfaren leder og ønsker å bidra til å sikre riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle Skatteetatens forvaltningsområder?
Direktør juridisk avdeling
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med og sikre morgendagens løsninger for politiet?
Sikkerhetstester
Søknadsfrist: Utløpt
Politiets IKT-tjenester (PIT) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med og levere morgendagens løsninger for politiet?
Prosjektleder
Søknadsfrist: Utløpt
Politiets IKT-tjenester (PIT) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Skatteetaten søker ny avdelingsdirektør til avdeling analyse
Avdelingsdirektør Analyse
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Skatteetaten søker avdelingsdirektør til forretningsutvikling
Avdelingsdirektør
Søknadsfrist: Utløpt
Skatteetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Direktør – Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Direktør
Søknadsfrist: Utløpt
Justis- og beredskapsdepartementet Sted: Bærum
Bærum
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vi søker erfaren jurist med interesse for EU- og konkurranserett
Juridisk seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Statens Jernbanetilsyn Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Innkjøper med juridisk bakgrunn
Seniorrådgiver
Søknadsfrist: Utløpt
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Ivrig på å få utviklet nye prosjekter?
Prosjektutvikler
Søknadsfrist: Utløpt
Bærum kommune Sted: Sandvika
Sandvika
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Sykehusbygg søker Prosjektcontrollere
Prosjektcontrollere
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du være med å bygge fremtidens sykehus i Oslo?
Områdeledere, Prosjekteringsleder & Prosjektleder IKT
Søknadsfrist: Utløpt
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Utløpt
Utløpt
Vil du bidra til å forebygge utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer og legge til rette for at de som trenger behandling får god oppfølging?
Avdelingsdirektør Folkesykdommer
Søknadsfrist: Løst
Helsedirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst

Offentlig sektor

Capus har en solid portefølje av rammeavtaler med en rekke virksomheter i ulike deler av offentlig sektor. Rammeavtalesamarbeidene har gitt oss verdifull kompetanse om rekruttering til offentlige virksomheter.

Les mer

Våre konsulenter