Offentlig sektor

31 - 60 av 173 stillinger

Våre stillinger

Sykehusbygg søker Spesialrådgiver HMS og kvalitet
Spesialrådgiver HMS og kvalitet
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du vår nye produkteier for digitale tjenester?
Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Patentstyret Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vi ser etter deg som ønsker å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?
Leder for avdeling innbygger
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?
Leder for avdeling journal og helsepersonelltjenester
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sikkerhetsrådgiver til fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap
Sikkerhetsrådgiver Beredskap
Søknadsfrist: Løst
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Identity Governance Administration Manager
Identity Governance Administration Manager
Søknadsfrist: Løst
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
HR-leder ved Institutt for medisinske basalfag
HR-leder ved Institutt for medisinske basalfag
Søknadsfrist: Løst
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du vår nye seksjonssjef for Arkiv og journal?
Seksjonssjef Arkiv og journal
Søknadsfrist: Løst
Patentstyret Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
NPE søker HR-sjef
HR-sjef
Søknadsfrist: Løst
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
NOKUT søker ny Administrasjonsdirektør
Administrasjonsdirektør
Søknadsfrist: Løst
NOKUT Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du helsetilsynets nye samfunnskontakt?
Fagdirektør Samfunnskontakt
Søknadsfrist: Løst
Statens Helsetilsyn Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Innkjøper med økonomisk bakgrunn
Seniorrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
DSB søker distriktssjef Sivilforsvaret Troms
Distriktssjef Sivilforsvaret Troms
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Tromsø
Tromsø
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du en dyktig og samlende leder som vil være med på å utvikle en ny avdeling for legemiddelfeltet?
Avdelingsleder Legemiddelfeltet
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du forme morgendagens lederkultur ved Norges fremste universitet?
HR-sjef
Søknadsfrist: Løst
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
NPE søker dyktig leder til økonomiseksjonen
Økonomisjef
Søknadsfrist: Løst
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du lede økonomifunksjonen i et av Norges mest ambisiøse fakulteter innen realfag og teknologi?
Økonomisjef
Søknadsfrist: Løst
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du lede Skatteetatens arbeid med internkontroll?
Seksjonssjef internkontroll
Søknadsfrist: Løst
Skatteetaten Sted: Skien
Skien
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du den nye lederen for Bærums kulturhus?
Kulturhussjef - Bærum kulturhus
Søknadsfrist: Løst
Bærum kommune Sted: Sandvika
Sandvika
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du lede informasjonssikkerhetsarbeidet i en samfunnskritisk virksomhet?
Informasjonssikkerhetsleder(CISO)
Søknadsfrist: Løst
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Underdirektør informasjonsforvaltning
Underdirektør informasjonsforvaltning
Søknadsfrist: Løst
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Seksjonsleder IT Avtaler og Operativ støtte
Seksjonsleder IT Avtaler og Operativ støtte
Søknadsfrist: Løst
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Seksjonsleder for IT-utviklere
Seksjonsleder for IT-utviklere
Søknadsfrist: Løst
Statens pensjonskasse (SPK) Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du en samfunnsengasjert leder med interesse for samhandling?
Underdirektør stab i juridisk divisjon
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å bygge opp juridisk divisjon i Tolletaten?
Avdelingsdirektør utviklingsavdelingen i juridisk divisjon
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bli vår nye avdelingsleder / avdelingsdirektør område Oslofjord?
Avdelingsleder / Avdelingsdirektør område Oslofjord
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Sandefjord
Sandefjord
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bli vår nye leder for seksjon Flesland?
Leder for seksjon Flesland
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Flesland
Flesland
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bli vår leder for seksjon Ålesund?
Leder for seksjon Ålesund
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Ålesund
Ålesund
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bli vår nye leder for seksjon Haugesund?
Leder for seksjon Haugesund
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Haugesund
Haugesund
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bli vår leder for Maritim Innsatsseksjon?
Leder for Maritim Innsatsseksjon
Søknadsfrist: Løst
Tolletaten Sted: Kristiansand
Kristiansand
Søknadsfrist: Løst
Løst

Offentlig sektor

Capus har en solid portefølje av rammeavtaler med en rekke virksomheter i ulike deler av offentlig sektor. Rammeavtalesamarbeidene har gitt oss verdifull kompetanse om rekruttering til offentlige virksomheter.

Les mer

Våre konsulenter