Offentlig sektor

121 - 150 av 173 stillinger

Våre stillinger

Avdelingssjef – Mattilsynets Avdeling Oslo, Asker og Bærum
Avdelingssjef
Søknadsfrist: Løst
Mattilsynet, Avdeling Stor-Oslo Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du vår nye leder for eiendomstjenester i eiendomsavdelingen?
Leder for enhet for eiendomstjenester
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr, Oslo
Helsfyr, Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Kulturetaten søker HR–sjef
HR-sjef
Søknadsfrist: Løst
Oslo Kommune Kulturetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Helse Sør-Øst søker Direktør Bygg og Eiendom
Direktør Bygg og Eiendom
Søknadsfrist: Løst
Helse Sør-Øst RHF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du jobbe med spennende arbeidsoppgaver i et kommunalt foretak som satser på digital byggutvikling?
Automasjonsingeniør
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sikkerhetsdirektør
Sikkerhetsdirektør
Søknadsfrist: Løst
Skatteetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Avdelingsdirektør Kulturskolen, Øvingshotellet og Popsenteret
Avdelingsdirektør
Søknadsfrist: Løst
Oslo Kommune, Kulturetaten Sted: Storgata 25, Oslo
Storgata 25, Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Avdelingsdirektør stab
Avdelingsdirektør
Søknadsfrist: Løst
Oslo Kommune, Kulturetaten Sted: Storgata 25, Oslo
Storgata 25, Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Cyber Security Ranger
Cyber Security Ranger
Søknadsfrist: Løst
Politiets IKT-tjenester Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sentral stilling i eiendomsavdelingen hos Omsorgsbygg Oslo KF
Leder for vedlikeholdsenheten i eiendomsavdelingen
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Utbyggingsavdelingen søker etter sin nye direktør
Utbyggingsdirektør
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bli vår nye juridisk- og anskaffelsesfaglige direktør?
Juridisk- og anskaffelsesfaglig direktør
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Informasjonssikkerhets-ansvarlig NRK
Informasjonssikkerhetsansvarlig
Søknadsfrist: Løst
Norsk Rikskringkasting AS Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Avdelingsdirektør/leder av stab for virksomhetsstyring – Nordland Politidistrikt
Avdelingsdirektør/leder av stab for virksomhetsstyring
Søknadsfrist: Løst
Nordland Politidistrikt Sted: Bodø
Bodø
Søknadsfrist: Løst
Løst
Stabssjef og nestkommanderende
Stabssjef og nestkommanderende
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) Sted: Tønsberg
Tønsberg
Søknadsfrist: Løst
Løst
Direktør organisasjon og HR
Direktør organisasjon og HR
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Skøyen
Skøyen
Søknadsfrist: Løst
Løst
Avdelingsdirektør utredning
Avdelingsdirektør utredning
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Personellsikkerhetsrådgiver
Personellsikkerhetsrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Politiets IKT-tjenester Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Cyber Security Ranger
Cyber Security Ranger
Søknadsfrist: Løst
Politiets IKT-tjenester Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Funksjonell Arkitekt til Statens pensjonskasse
Funksjonell Arkitekt
Søknadsfrist: Løst
Statens pensjonskasse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Divisjonsdirektør for finans, analyse og digitalisering
Divisjonsdirektør for finans, analyse og digitalisering
Søknadsfrist: Løst
Oslo kommune v/ Bymiljøetaten Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Rådgiver lederutvikling
Rådgiver lederutvikling
Søknadsfrist: Løst
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sentral stilling i eiendomsavdelingen hos Omsorgsbygg Oslo KF
Leder for driftsenheten i eiendomsavdelingen
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sentral stilling i eiendomsavdelingen hos Omsorgsbygg Oslo KF
Leder for forvaltningsenheten
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sikkerhets- og beredskapsleder for Statens pensjonskasse
Sikkerhets- og beredskapsleder
Søknadsfrist: Løst
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift Sted: Skøyen
Skøyen
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker dokumentkontrollere
Dokumentkontroller
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo/Trondheim
Oslo/Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Omsorgsbygg søker erfaren HR-rådgiver
HR-rådgiver
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Søknadsfrist: Løst
Politidirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Kommunikasjonsrådgiver – Omsorgsbygg Oslo KF
Kommunikasjonsrådgiver
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Søknadsfrist: Løst
DIREKTORATET FOR E-HELSE Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst

Offentlig sektor

Capus har en solid portefølje av rammeavtaler med en rekke virksomheter i ulike deler av offentlig sektor. Rammeavtalesamarbeidene har gitt oss verdifull kompetanse om rekruttering til offentlige virksomheter.

Les mer

Våre konsulenter