Teleplan Consulting er et at Norges mest erfarne og anerkjente konsulentselskaper, med 60 års erfaring med innovasjon. Våre kunder stiller stadig større krav til både kompetanse og erfaring. Derfor stiller også vi høyere krav til oss selv. Vi er svært fokuserte på faglig styrke og, ikke minst, hva vi ønsker å bidra med for kundene våre.

Hos oss er vi kun erfarne rådgivere med stor felles faglig interesse. Derfor har vi også bedre betingelser enn de fleste. Alle i Teleplan Consulting er likeverdige og deler en felles kompetanseplattform. Vi trives i et sosialt og faglig felleskap, uten byråkrati og med stor grad av fleksibilitet.

Vi hjelper de store, samfunnsviktige virksomhetene i deres digitale omstillinger, med arkitektur, ledelse og sikkerhet. Vi sitter på kundens side av bordet og bistår med stort engasjement og høy spisskompetanse.

Vi strekker oss langt for å få riktig kompetanse med på laget og har en rekke spennende oppdrag hos blant annet Politiet, Skatteetaten, Statens veivesen, Telenor, Sparebank 1, Forsvars-, Helse- og Samferdselssektoren.

Forsvaret

Vi bidrar med ekspertise til Forsvarets Sikre Plattform, blant annet innen transformasjon, sikkerhet og skytjenester. Målet er å bidra til et Forsvar som kan møte et endret trusselbilde på en bedre og mer effektiv måte.

Helsesektor

Vi bidrar med ledelse og arkitekturstyring for å sikre sømløs samhandling og bedre bruk av helsedata.
Målsetningen er å skape et bedre helsetilbud til befolkningen.

Samferdsel

Vi bidrar blant annet med å etablere bedre virksomhets- og økonomistyring i vegvesenet, veiprising, samt større anskaffelser innen sektoren. Målet er å skape et effektivt, miljøvennlig og trygt nasjonalt transportsystem.

Er DU egentlig helt fornøyd?
– Eller ønsker du å bytte miljø og bli med på laget vårt?

Arkitekt
Som Arkitekt i Teleplan Consulting blir du del av et av Norges faglig sterkeste og mest erfarne arkitektmiljøer. Her kan du arbeide med alle typer arkitektur, fra infrastruktur og skyløsninger, til systemer og løsninger, samt virksomhetsarkitektur. Du vil fungere som en rådgiver for kunden og være en viktig medspiller i samfunnsviktige prosjekter og oppdrag. Du har gjerne en mastergrad innen IT, samt flere års relevant erfaring.

Prosjektleder
Som Prosjektleder i Teleplan Consulting vil du på vegne av kunden lede større prosjekter og programmer innen digital omstilling, og bidra til en bedre offentlig sektor. Du vil bli en del av vårt sterke fagmiljø, der den faglige tyngden dekker alt fra små- og storskala agil metodikk, til prosjekt- og programledelse, samt generell transformasjon- og endringsledelse. Du har gjerne en mastergrad og flere års erfaring fra digitaliseringsarbeid innen offentlig sektor.

Nysgjerrig?
Hvis du syns dette høres spennende ut, og ønsker å høre mer om oss og stillingene vi tilbyr, ta kontakt med en av våre rekrutteringskonsulenter.

Arne Loktu: +47 911 31 414 / arne.loktu@capus.no

Rebecca Vatnar: +47 473 43 087 / rebecca.vatnar@capus.no