Er du vår nye HR-sjef?

Er du vår nye HR-sjef?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
HR-sjef
Arbeidsgiver:
Meteorologisk institutt
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Oddvar Paulsen

Direktør Organisasjon og samfunnskontakt

Kristine Sandstå

Partner
HR-avdelingen inngår i Enhet for organisasjon og samfunnskontakt, og består av 5 medarbeidere i tillegg til HR-sjef. METs strategi (strategi.met.no) setter tydelige ambisjoner for hvordan METs organisasjon skal utvikles årene som kommer, og HR-avdelingen har en sentral rolle i dette arbeidet.

Som HR-sjef vil du ha det overordnede ansvaret for å videreutvikle og modernisere HR-funksjonen på MET, og samtidig sørge for at avdelingen ivaretar sine operative oppgaver på en god måte. Du vil ha et særlig ansvar for å ivareta et tett og godt samarbeid med vernetjenesten og de ansattes organisasjoner, samt lede de lokale lønnsforhandlingene. Som følge av naturlig avgang består avdelingen av flere nye medarbeidere. En viktig oppgave blir derfor å forme den “nye” HR-avdelingen.

Som HR-sjef rapporterer du til direktør for organisasjon og samfunnskontakt.

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for instituttets strategiske og operative HR-funksjon, og sikre at denne understøtter METs virksomhet og samfunnsoppdrag
 • Bidra til å videreutvikle MET som en attraktiv arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Overordnet ansvarlig for Ivaretakelse av HMS-arbeidet
 • Lede og videreutvikle HR-avdelingen med fokus på et godt og motiverende arbeidsmiljø, inkludert personal-, budsjett-, og resultatansvar for avdelingen.
 • Være aktiv bidragsyter i å videreutvikle METs stab- og støttetjenester sammen med andre stabsledere
 • Være sparringspartner og bidra med prosess- og beslutningsstøtte for ledelsen i personalrelaterte saker og organisatoriske utviklings- og endringsprosesser

Faglige kvalifikasjoner og erfaring
 • Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå og gjerne med en HR-faglig spesialisering
 • Du må ha relevant arbeidserfaring og god innsikt i bredden av HR-faget. Det er en fordel med noe ledererfaring.
 • Du må ha god kunnskap om relevant lov- og avtaleverk (Statsansattloven/ AML/HA/HTA). Det er en fordel om du har operativ erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og erfaring fra lønnsforhandlinger.
 • Du må ha gode ferdigheter i bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer. Erfaring med digitale HR-systemer er en fordel
 • Arbeidsmiljøet ved MET er delvis internasjonalt og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk i tillegg til norsk er derfor en fordel.

Personlige egenskaper
 • Du er tillitsskapende, en god relasjonsbygger og samarbeider godt med alle nivåer
 • Du tenker strategisk, helhetlig og langsiktig, samtidig som du har en operativ tilnærming til oppgavene
 • Du er proaktiv og løsningsorientert, analytisk og systematisk i din tilnærming, og har høy gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer i et trivelig miljø
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Lønn som underdirektør i lønnsspenn 800 000 - 920 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå; hemmelig.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Les mer her.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Capus v/Kristine Sandstå, seniorrådgiver, tlf.: 977 29 641 eller til Meteorologisk institutt v/Oddvar Paulsen, direktør for organisasjon og samfunnskontakt, tlf.: 9168 1312.
 

Om arbeidsgiveren

Meteorologisk institutt (MET) har ansvaret for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål i Norge, og er underlagt Klima- og miljødepartementet. Siden etableringen i 1866 har Meteorologisk institutt stått sentralt i utviklingen av meteorologifaget, og er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø innen værvarsling og klimaforskning.

MET arbeider for at myndigheter, næringslivet og allmennheten best mulig kan ivareta sine interesser for sikring av liv og verdier, blant annet ved å forstå konsekvensene av varslet vær og klimaendringene. Tjenestene våre utvikles og leveres gjennom verdikjeder med sterke forskermiljø og dyktige medarbeidere innen mange forskjellige disipliner.

Våre konsulenter

Oddvar Paulsen
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt

Kristine Sandstå

Partner