Vil du være med å lede og utvikle en av Norges største prosjektporteføljer?

Vil du være med å lede og utvikle en av Norges største prosjektporteføljer?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør Prosjekt og utvikling
Arbeidgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Kristian Lennertzen

Partner

Vi søker etter deg som vil være med å lede og utvikle en av Norges største og mest varierte prosjektporteføljer. Hos oss vil du få et særskilt ansvar for styring og utvikling av forsvarssektorens investeringsportefølje innen eiendom, bygg og anlegg (EBA). Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og har som byggherre et betydelig ansvar for styring og modernisering av investeringsprosjekter innen EBA. Hos oss vil du få et særskilt lederansvar for forsvarssektorens investeringsportefølje. 

Porteføljen omfatter alle Forsvarets investeringsprosjekter innen EBA over hele Norge. Vi ser etter deg som kan lede effektive prosesser gjennom digitalisering, standardisering og god prosess- og markedsforståelse. Du har god erfaring med bruk av ulike entreprisemodeller. Som avdelingsdirektør prosjekt- og utvikling vil du være ansvarlig for å nå prosjekteiers målsetting med prosjektene/programmene. Som del av toppledergruppen vil du ha et kollektivt ansvar for Forsvarsbyggs samlede leveranser og resultater. 

Arbeidsoppgaver

 • Sette mål for utvikling og styring av forsvarssektorens investeringsportefølje i nært samarbeid med prosjekteier
 • Lede Forsvarsbyggs avdeling Prosjekt- og utvikling med nærmere 200 medarbeidere
 • Særskilt strategisk lederansvar for investeringsprosjektene slik at de bidrar til at EBA fyller sin rolle som en vesentlig innsatsfaktor for forsvaret av Norge
 • Deltager i Forsvarsbyggs toppledergruppe 
 • Sørge for god styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp gjennom tett oppfølging av leverandører
 • Sørge for gode og effektive plan- og produksjonsprosesser
 • Videreutvikle Forsvarsbyggs prosjekter gjennom hele livssyklusen inkludert planlegging, kontraktsstrategi, samspill med bransjen/entreprenørene/ markedet, alternativvurderinger, prosjektering, prosjektledelse, prosjektgjennomføring og avslutning

Hvem ser vi etter? 
Vi ser etter deg som har en motiverende lederstil med stor gjennomføringsevne. Du har solid erfaring innen EBA og kan vise til gode resultater fra store investeringsprosjekter eller program. Vi søker etter en tydelig leder, som også vil være synlig i bransjen. Du må ha strategiske og analytiske egenskaper. For å lykkes i rollen må du være god i samhandling, og ha et sterkt kvalitets- og kostnadsfokus. 

 

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå
 • Solid forståelse for strategisk styring av store prosjekter
 • Inngående kjennskap til eiendomsmarkedet og leverandørmarkedet.
 • God innsikt i planprosesser og erfaring med smidige prosesser
 • Erfaring med effektiviserings- og endringsprosesser gjennom digital transformasjon
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret

Hvorfor jobbe hos oss?
I Forsvarsbygg vil du få en utfordrende, spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag, hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. I Forsvarsbygg blir du medlem i Statens pensjonskasse, som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger


Andre opplysninger

 • Lønn som avdelingsdirektør (kode1060) fra kr. 1 165 800 til kr. 1 349 100 (ltr 93-101). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Våre konsulenter

Kristian Lennertzen

Partner