Bli med i utviklingen av Skatteetaten!

Bli med i utviklingen av Skatteetaten!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Ledelse innen forretningsutvikling
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterkt, utviklende fagmiljø og arbeid med samfunnsrelevante oppgaver? 

Vi er som etat opptatt av stadig utvikling og står fremfor en av de største digitale transformasjonene i offentlig sektor gjennom programmet Fremtidens innkreving. Å bli data- og analysedrevet står høyt på agendaen til mange virksomheter, og Skatteetaten står midt i denne endringsreisen. Vi håndterer ikke bare skatter og avgifter, og sikrer grunnlaget for velferden, men står i en digital transformasjon med store forventninger til å utvikle effektive og gode løsninger for våre innbyggere. For at vi skal lykkes med dette må vi forstå våre brukeres atferd, og veien til dette går gjennom helhetlig forretningsstyrt utvikling med bruk av store mengder data vi forvalter.

Dersom du ønsker en ledende rolle i denne utviklingen, vil vi gjerne høre fra deg. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier som er; profesjonell, imøtekommende og nytenkende.

Velkommen til Skatteetaten!

Hva går jobben ut på?
Du vil som leder av forretningsutvikling få ansvar for å støtte og bidra til utviklingsprosjekter, program og implementering av fremtidens innkrevingsløsninger. Gruppen skal videre tilrettelegge for porteføljestyring og porteføljeutvikling. Du vil få sentrale oppgaver som: 
 • lede og utvikle medarbeidere i egen gruppe
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdeling utvikling
 • lede arbeidet med å forvalte og utvikle divisjonens forretningsutvikling, herunder sammenhenger med nye teknologiske muligheter og IT- arkitektur
 • ansvar for bruk og bidra til forbedring at etatens felles metodikk og verktøy for utviklingsarbeid
 • utarbeide beslutningsgrunnlag og fremme forslag til forbedringer i divisjonens oppgaveløsning
 • støtte for divisjonsdirektøren i utviklingsprosjekter
 • tilrettelegge for porteføljestyring og helhetlig prioritering i divisjonen
Du vil rapportere til avdelingsdirektør utvikling

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?
Du har utdanning innen relevant fagområde på masternivå, men relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent. Du har også:
 • erfaring som leder fra relevant virksomhet
 • erfaring med forretningsutvikling og/eller digital transformasjon i relevant miljø
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • det er helt supert om du har erfaring fra arbeid med smidig utvikling og tverrfaglig team
Hva ser vi etter hos deg?
Du er:
 • trygg i lederrollen din, motiveres av å være leder og er villig til å utvikle deg i rollen
 • utviklingsorientert og har strategisk forståelse
 • utpreget gode samarbeidsevner
 • strukturert, resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • meget gode kommunikasjonsevner
Hvorfor skal du velge oss?

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som underdirektør, med en årslønn mellom 700.000 - 900.000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.
 
Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Våre konsulenter