Ønsker du å være med på å forvalte og videreutvikle regelverket for regnskapsføring i staten?

Ønsker du å være med på å forvalte og videreutvikle regelverket for regnskapsføring i staten?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver til seksjon for statlig regnskapsføring
Arbeidsgiver:
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner

Camilla Henriksen

Rådgiver Research og Analyse
Alle statlige virksomheter skal gå over til å føre periodisert regnskap. Har du lyst til å være med på omstillingen?

De statlige regnskapsstandardene (SRS) er gjort obligatoriske for alle statlige virksomheter. I løpet av de neste fem årene skal alle statlige virksomheter gå over til å føre periodisert regnskap etter SRS. Det betyr at over 100 statlige virksomheter skal etablere åpningsbalanse og de ansatte skal lære seg et nytt rammeverk for regnskapsføring. Regelverket må også tilpasses utviklingen. For å løse disse oppgavene trenger vi flere medarbeidere med solid erfaring fra regnskapsfaget.

Vi søker nå rådgiver/seniorrådgiver til vår seksjon for statlig regnskapsføring. Du vil få en sentral rolle hos oss, med rom for å påvirke din egen hverdag. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og fremoverlent, og som gjerne foreslår nye måter å jobbe på. Ved å bidra til innføring av SRS vil du få en viktig rolle i arbeidet med å løse unike regnskapsfaglige problemstillinger som ikke er vurdert tidligere. Stillingen er utadvendt og gir muligheter for samhandling med store deler av offentlig sektor.

Du blir en del av en seksjon med 11 faglig sterke og engasjerte medarbeidere. Seksjonen er en av tre seksjoner i avdeling for forvaltning av økonomiregelverket, i divisjon for styring, organisering og ledelse.

Arbeidsoppgaver
Du vil få en variert og spennende hverdag, og en unik mulighet til å bli kjent med mangfoldet innenfor statlige virksomheter

De viktigste arbeidsoppgavene dine vil være:
 • bidra til videreutvikling av regelverket for statlig regnskapsføring, inkl. vurdere behov for endringer og utarbeide endringsforslag
 • videreutvikle og digitalisere veiledningsmateriell og kompetansetilbud til statlige virksomheter
 • kommunikasjon med departement og statlige virksomheter
 • fortolke regelverk, besvare henvendelser og spørsmål fra departement og statlige virksomheter
 • bistå virksomheter i innføringen av de statlige regnskapsstandardene
 • holde presentasjoner og kurs
 • bidra til at informasjon fra regnskapet tas i bruk i styringen av statlige virksomheter
Arbeidsoppgavene vil bli tilpasset din kompetanse og erfaring.

Dine kvalifikasjoner
Vi søker deg som har:
 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, innen økonomi/regnskap/revisjon. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra arbeid med regnskap og/eller revisjon
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god regnskapsforståelse
Det er ønskelig at du også har:
 • erfaring fra statlig sektor
 • erfaring med formidling og veiledning
 • forståelse for offentlig forvaltning og DFØs rolle som regelverksforvalter
Vi søker deg som
 • samarbeider godt med andre og verdsetter å prestere som gruppe
 • formidler fagkunnskap på en lettfattelig måte, til både interne og eksterne fagmiljøer
 • tar selvstendig initiativ og foreslår løsninger
 • tenker strukturert, helhetlig og prinsipielt
Vi tilbyr
 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • stor faglig bredde og mulighet til å synliggjøre faglig kompleksitet
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, spiselig takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse. Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd. I Statens pensjonskasse tilbys du dessuten svært gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger.
Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen. Stillingen lønnes som rådgiver fra kr 530 000 til kr 600 000 per år, eller seniorrådgiver, med lønn fra kr 600 000 til kr 850 000, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

Vil du vite mer?
Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Capus ved seniorrådgiver Kristine Sandstå på tlf. 97 72 96 41, eller rådgiver Camilla Henriksen på tlf. 454 37 733.  Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ!
 

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Camilla Henriksen
Rådgiver Research og Analyse