Vil du bidra til oppbyggingen av design- og arkitekturområdet til et av Europas største sykehus?

Vil du bidra til oppbyggingen av design- og arkitekturområdet til et av Europas største sykehus?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgivere/rådgivere innen tjenestedesign/teknologiarkitektur
Arbeidsgiver:
Oslo Universitetssykehus HF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Oslo universitetssykehus HF er med sine over 22.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!

I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

De seks bygge- og utviklingsprogrammene i Nye OUS er også en omfattende digitaliseringsreise for spesialisthelsetjenesten. For å sikre retning, skal vi bygge opp et sterkt fagmiljø innen design- og arkitekturområdet.  Vi søker derfor etter totalt åtte designere og/eller arkitekter, som sammen skal dekke de ulike aspektene av design- og arkitekturfagene. 

Som tjenestedesigner eller teknologiarkitekt hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø med å utforme design og arkitektur i henhold til gjeldende prinsipper og standarder. Samtidig som du skal bidra til å videreutvikle arkitekturprinsipper og retningslinjer for å møte nye behov og muligheter som oppstår som følge av teknologiutvikling. Du vil være en meget viktig faktor for å bistå våre kliniske og administrative enheter med sitt digitaliseringsarbeid.

Vårt hovedfokus er byggeprosjektene, men vi skal også bistå i de mange store teknologiprogrammene og -prosjektene som OUS er involvert i. Ditt ansvar vil blant annet være å rådgi og bistå ledelsen slik at den totale teknologiporteføljen tar bærekraftige og fremtidsrettede valg.

Arbeidsoppgaver

Siden vi bygger opp et omfattende team av arkitekter med ulik fagspesialitet, vil arbeids- og ansvarsoppgaver tilpasses din unike fagkompetanse og interesse. Vi ser for oss at følgende arbeidsoppgaver kan løses av arkitektteamet:

 • Kvalitetssikre leverandørers løsningsforslag og senere leveranser
 • Rådgiver og bindeledd mellom leverandører og produkteiere/brukere, forvaltere og fagmiljøer i sykehuset
 • Bidra til god forståelse rundt hvordan samspillet mellom forretning og teknologi skal håndteres
 • Vurdere og kvalitetssikre overgang til skyløsninger, og være en premissgiver for løsnings- og arkitekturvalg
 • Etablere og forvalte arkitekturprinispper, herunder prosess-, kapabilitets- og informasjonsmodell, herunder holde seg oppdatert innen fagområdet  
 • Delta i langsiktig planlegging av infrastruktur og tjenester
 • Delta i prosjekter ved innføring av nye IKT-tjenester
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring innen tjenestedesign og/eller arkitektur innen et eller flere av følgende områder: bygg IKT, informasjonsarkitektur, systemarkitektur og infrastruktur
 • God forretningsforståelse om hvordan IT understøtter forretningsmål
 • Sertifisering innen rammeverk som TOGAF, Zacman, ISO, COBIT, ITIL er en fordel
 •  Erfaring med endringsprosesser er ønskelig
 • Det er ønskelig at enkelte av disse åtte stillingene kan sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig
Personlige egenskaper
 • God evne til å forstå implikasjonene av nye ideer, tjenester og produkter
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsvilje/-evne
 • Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid, og liker å jobbe i team
 • Evne til å motivere for og gjennomføre endring
 • Kunne kommunisere tydelig, godt og effektivt med alle involverte parter, både muntlig og skriftlig på norsk eller annet skandinavisk språk
 • Dedikasjon i oppgaveløsning og aktivt bidrag til at sluttresultatet gir forventet effekt
 • Evne til nettverksbygging på tvers av organisasjoner
 • Positiv innstilling / kreativ tenkning 
Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og –sted
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, som ledes av Torkel Thune. Avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS.

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver