Vil du sørge for økt digital sikkerhet i et av Europas største sykehus?

Vil du sørge for økt digital sikkerhet i et av Europas største sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver innen IT-sikkerhet/beredskap
Arbeidgiver:
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!  

I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.  

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse.   

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 


I Nye OUS vil pasienter, pårørende, ansatte, andre aktører i økosystemet, digitale enheter, innhold og tjenester kobles kontrollert sammen i et felles samhandlende nettverk. Dette intelligente digitale nettverket vil skape en enda mer kompleks verden med tanke på informasjonssikkerhet, personvern og IKT-sikkerhet og den vil stadig bli utfordret.  

Trusselbildet vil til enhver tid være basert på at flere og flere enheter knyttes sammen, flere og flere aktører inkluderes, enheter og aktører er mobile, samt at bruken av skytjenester og åpne grensesnitt øker. Oslo universitetssykehus må derfor ha en adaptiv sikkerhet- og risikohåndtering som tar hensyn til raskt skiftende sikkerhetsbehov og hvor pasientsikkerhet og sykehusets effektivitet blir veid opp imot de informasjonssikkerhetsmessige behovene. Avdeling for arkitektur og Nye OUS søker derfor etter sikkerhetsrådgivere som forstår teknologiens muligheter og risikoområder, og hvordan disse kan benyttes til beste for brukeren. 

 

Arbeidsoppgaver

Du vil ha særlig ansvar for oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og beredskap, herunder: 

 • Bidra med rådgivning og veiledning innen informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og beredskap 
 • Utvikle retningslinjer og annen dokumentasjon innenfor områdene informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og beredskap 
 • Gjennomføre og kvalitetssikre risiko- og sårbarhetsanalyser 
 • Gjennomføre og kvalitetssikre trusselvurderinger innen teknologiområdet 
 • Bidra i avvikshåndtering og under sikkerhetshendelser, samt bistå i risikohåndtering 
 • Delta i og lede prosjekter på tvers av avdelinger med ulik kompleksitet 
   

Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse 
 • 3-5 års erfaring med å jobbe med tema innenfor områdene informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og/eller beredskap 
 • Erfaring med gjennomføring av risiko-, verdi- og trusselvurderinger 
 • Erfaring med regelverk og standarder som sikkerhetsloven, NIST, ISO og/eller GDPR 
 • Beherske norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig 
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig 
 • Erfaring fra områdene informasjonssikkerhets, IKT-sikkerhet og/eller beredskapsarbeid innenfor helsesektor er ønskelig 
 • Erfaring fra arbeid med skyløsninger er ønskelig 
 • God kjennskap til trusselbildet generelt 
 • Relevante sertifiseringer er ønskelig 
   

Personlige egenskaper 

 • Kommunisere og formidle godt, både skriftlig og muntlig, med alle involverte parter 
 • Evne å håndtere flere ulike oppgaver samtidig 
 • Løsningsorientert og opptatt av å levere arbeid av høy kvalitet 
 • Stor arbeidskapasitet
 

Vi tilbyr 

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå 
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag 
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og -sted 
 • Lønn etter avtale 
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene 
   

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, men avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS. 

 

Dette er rekrutterende organisasjon

Teknologimiljøene i Oslo universitetssykehus HF (OUS) er fra inneværende år samlet og organisert under den nyopprettede Teknologi og innovasjonsklinikken (TIK). Klinikken består, i tillegg til klinikkstab, av Medisinsk-teknologisk avdeling, Intervensjonssenteret, Avdeling for Teknologi og eHelse og Avdeling for arkitektur og Nye OUS. Det er Avdeling for arkitektur og Nye OUS som nå rekrutterer inntil 25 faste stillinger. Avdelingen er under organisering, men skal bestå av høykompetente fagpersoner innen IKT og MTU (medisinskteknisk utstyr). Avdelingen ledes av Torkel Thune. Kontorplass er i Forskningsveien 2B, men arbeidssted er hele OUS.  

Teknologi og innovasjonsklinikken har definert 5 ansvarsområder/hovedmål: 

 • Fremme pasientens helsetjeneste ved å legge til rette for pasientmedvirkning og mestring.  
 • Ivareta daglig drift og legge til rette for pasientbehandling med høy kvalitet  
 • Utvikle, teste og etablere nye helsetjenester understøttet av teknologiske løsninger 
 • Være et internasjonalt ledende senter for forskning, innovasjon, simulering og undervisning innen fremtidens teknologibaserte medisin 
 • Fremme og koordinere utviklingen av nye tjenester sammen med forskningsmiljøer, innovasjonsklynger, teknologibedrifter og andre eksterne aktører 


 

 

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte og har et budsjett på ca. 27,5 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Anders Kihle

Seniorrådgiver