Oslo universitetssykehus går spennende tider i møte, vi søker nye prosjektledere innen IKT-løsninger!

Oslo universitetssykehus går spennende tider i møte, vi søker nye prosjektledere innen IKT-løsninger!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgivere/prosjektledere
Arbeidsgiver:
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Ida Kristiansen

Rekrutteringsassistent

Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!

I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  
 

Våre to nye prosjektledere vil få ansvar for å planlegge, allokere ressurser og sørge for framdrift i prosjektenes leveranser, i første omgang til Nye Radiumhospitalet og Oslo Storbylegevakt. Du får her en ledende rolle innenfor prosjektene som skal implementere IKT-løsninger i de nye sykehusbyggene. Dette innebærer at du fungerer som et bindeledd mellom alle parter i en IT-leveranse, både internt og eksternt (systemeiere, forvaltere, utviklere, leverandører og kunder). Prosjektlederne sørger for fremdrift og skaper beslutningsgrunnlag gjennom rapportering til vår hovedprosjektleder og annen ledelse. Oslo universitetssykehus går spennende tider i møte, og det stilles høyere krav til at teknologien er moderne, funksjonell og har lite til ingen nedetid.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og håndtere interessenter og avhengigheter, sikre nødvendige ressurser til prosjektet
 • Etablering og oppfølging av styringsdokumentasjon, milepælsplaner og risikoanalyser, med jevnlig rapportering på risikostatus
 • Koordinere IKT-leveranser i henhold til fastsatte rammer, planer og sentrale milepæler slik at interne og eksterne grensesnitt ivaretas
 • Bidra i ulike faser i prosjekter med blant annet utarbeidelse av hovedprogram
 • Delta i evaluering av konseptenes egnethet og vurdere eventuelle behov for korrigeringer
 • Utarbeide planer for realisering av gevinster og effekter som følge av ny teknologi og nye konsepter
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring innenfor IKT-prosjektledelse, prosess- og organisasjonsutvikling i store komplekse virksomheter, fortrinnsvis sykehusprosjekter
 • Kan vise til gode resultater fra ett eller flere IKT-prosjekter
 • Kjennskap til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk, Difis «Prosjektveiviseren» og/eller PRINCE2
 • Beherske minimum et skandinavisk språk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med endringsprosesser er ønskelig 
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du har:

 • god evne til å forstå implikasjonene av nye ideer, tjenester og produkter
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsvilje/-evne - du er en god beslutningstaker
 • evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
 • evne til å motivere for å gjennomføre endring
 • evne til nettverksbygging på tvers av organisasjoner
 • positiv innstilling og kreativ tenkning 
Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og -sted
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, som ledes av Torkel Thune. Avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS.

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Våre konsulenter

Ida Kristiansen
Rekrutteringsassistent
Steinar Nilsen
Partner