Er du opptatt av samfunnssikkerhet, beredskap og sikringsfaget?

Er du opptatt av samfunnssikkerhet, beredskap og sikringsfaget?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Over-/senioringeniør IKT sikkerhet/sikring
Arbeidsgiver:
Statens Jernbanetilsyn
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Øystein Ravik

avdelingsdirektør tilsyn

Det er for tiden særlig stor oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet og hvordan virksomheter identifiserer risiko, arbeider for å forebygge tilsiktede handlinger (sikring) og uønskede hendelser (sikkerhet), og etablerer nødvendig beredskap. Dette gjelder blant annet trusler mot informasjonssikkerhet, sikring av kritiske objekter og farer for hendelser knyttet til klimaendringer.

Statens jernbanetilsyn søker en engasjert fagressurs innen sikring, med et særskilt ansvar for informasjons- og cybersikkerhet, som vil inneha rollen som over-/senioringeniør IKT sikkerhet/sikring. Hos oss vil du få muligheten til å bidra i utviklingen av aktuell tilsynsmetodikk, påvirke sikkerhetsnivået i jernbanebransjen og bidra til økt forståelse og etterlevelse av regelverkskravene gjennom veiledning. Du må like å være i kontakt med virksomheter og fagpersoner i bransjen, og ha god rolleforståelse i møte med virksomhetene.

Stillingen er for tiden plassert i Avdelingen for Tilsyn, Team sikring, som har ansvar for fagområdene sikring og nasjonal beredskap. Teamet består av tekniske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fagpersoner. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør tilsyn.  

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • planlegge, lede og gjennomføre tilsyn innen sikring som revisjonsleder og/eller fagrevisor og bidra som fagrevisor innen sikkerhet
 • være Team sikring sin fremste fagressurs innen informasjonssikkerhet
 • bidra i veiledning av virksomheter i jernbanebransjen innen fagområdet sikring og informasjons- og cybersikkerhet
 • delta som fagressurs i regelverksutvikling relatert til informasjons- og cybersikkerhet
 • behandle saker knyttet til samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap
 • bistå avdeling Styring og fellestjenester med kompetanse innen IT/informasjonssikkerhet 
 • sørge for nødvendig koordinering med avdelingsdirektør tilsyn og teamleder sikring
  deltagelse i tilsynets øvrige prosesser ved behov

Noe reising må påregnes i forbindelse med tilsyn. 

Kvalifikasjoner
 • mastergrad fortrinnsvis fra tekniske fag (økonomi, jus eller andre samfunnsvitenskapelige fag kan være relevant med riktig erfaring). Lang relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.
 • spisskompetanse innen IKT-sikkerhet, innen IT/informasjonssikkerhet, herunder ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
 • erfaring som fagrevisor og/eller revisjonsleder
 • kunnskap om styringssystemer for sikring og sikkerhet, herunder metoder for risikovurderinger.
  trygg på bruk av IKT verktøy
 • kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel med kompetanse innen:

 • IKT-sikkerhetsledelse
 • IKT-systemer/OT-systemer innen jernbane

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven for minimum nivå BEGRENSET.

Personlige egenskaper

Planlegging og gjennomføring av tilsyn innen sikkerhet og sikring stiller krav om analytiske evner, fokus på gjennomføring og resultater og evne til å sørge for fremdrift og involvering. Vi legger stor vekt på samhandling og samarbeid på tvers i organisasjonen. Gode samarbeidsevner er derfor en forutsetning for å lykkes. I SJT satser vi mye på å utvikle veiledning som virkemiddel, og du må trives med og ha gode evner til kunnskapsformidling og veiledning. I tillegg må du være strukturert, selvstendig og ha et godt overblikk.

Vi tilbyr
 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaeret ombordstigningsprogram for nyansatte, og fadder som følger deg i opplæringsperioden
 • sentrale og moderne kontorlokaler i Oslo
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling somover-/senioringeniør, årslønn i spenn fra 550 000 til 850 000 kroner (lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi vet at det er mange som ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å kunne jobbe hjemmefra. Dette har vi ordninger for. I tillegg tilbyr vi sommertid. 

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene her: https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0 . Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

Våre konsulenter

Øystein Ravik
avdelingsdirektør tilsyn