Er du vår nye seksjonssjef?

Er du vår nye seksjonssjef?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef styringsstab
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Trondheim
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i et sterkt, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelaterte oppgaver? 

Hos oss i divisjon innkreving vil du bli en viktig bidragsyter til samfunnsoppdraget i Skatteetaten. Vår del av samfunnsoppdraget er å sørge for at pengene kommer inn, til finansieringen av velferdssamfunnet.

Du vil som seksjonssjef for styringsstaben få ansvar for divisjonens arbeid med å fastsette mål og resultatkrav, økonomi- og virksomhetsstyring, strategiarbeid, sikkerhet og avtaleforvaltning. Som vår nye leder vil du ivareta og videreutvikle styringsdialogen med virksomhetsstyring i Skattedirektoratet og med divisjonens avdelinger. Mulighetene digitalisering gir for forenkling og forbedring av styringsprosesser vil også være et sentralt tema. 

Du vil lede omkring 15 kunnskapsmedarbeidere i et godt og spennende fagmiljø.

Dersom du ønsker en ledende rolle innen dette arbeidet, vil vi høre fra deg.

Seksjonssjefen rapporterer til stabsdirektør og er en del av stabsledelsen sammen med leder for internkontroll og HR- staben.

Hva går jobben ut på?

 • lede divisjonens arbeid med mål- og resultatstyring

 • følge opp risiko, kvalitet og sikkerhet

 • sørge for tett oppfølging av divisjonens budsjett- og økonomistyring

 • forvalte divisjonens avtaler med eksterne oppdragsgivere

 • lede og utvikle medarbeidere i egen seksjon

 • bidra til god styringsdialog

 • personal- og budsjettansvar

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har mastergrad eller tilsvarende utdanning. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent.

 • erfaring med virksomhetsstyring i stor og kompleks virksomhet, med dokumenterbare resultater

 • erfaring som linjeleder fra relevant virksomhet

 • god innsikt i og forståelse for offentlig forvaltning

 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er også ønskelig at du har erfaring fra økonomi- og risikostyring

Hva ser vi etter hos deg?

Du er trygg i lederrollen, motiveres av å være leder og ønsker å utvikle deg i rollen.

 • du har god arbeidskapasitet og arbeider planmessig

 • du har utpreget gode samarbeidsevner og finner løsninger sammen med andre

 • du gir medarbeiderne dine tillit og handlingsrom, og veileder dem i utførelsen av oppgaver

 • du er prosess- og resultatorientert med god gjennomføringsevne

 • du er lyttende og evner å kommunisere på en tydelig og troverdig måte

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som seksjonssjef, med en årslønn mellom 1.000.000 og 1.120.000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. 

Verdt å merke seg før du søker

 Noe reising påberegnes.

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekkDet betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Våre konsulenter

Peder Lund

Partner