Finans Norge ser etter en ny Fagdirektør Cybersikkerhet!

Finans Norge ser etter en ny Fagdirektør Cybersikkerhet!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagdirektør Cybersikkerhet
Arbeidsgiver:
Finans Norge
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Christoffer Røstad

Rådgiver
Vi lever i en tid hvor angrepene på vår digitale infrastruktur blir hyppigere samt er mer alvorlige og komplekse enn tidligere. Dette gjør at det er enda viktigere at vår digitale infrastruktur fungerer godt. Hele vårt finansielle system, fra bank, forsikring og pensjon, er digitalisert, og er en del av det norske totalforsvaret. For å sikre at aktørene i den norske finansnæringen har forutsetninger for å fortsette å være i forkant av eventuelle angrep, starter nå Finans Norge en strategisk satsing på cybersikkerhet. Finans Norge er en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

EUs digitale agenda skal de neste årene rulles ut i hele EU og EØS-området. Et svært viktig element i dette nye lovverket er å sikre at europeisk finansnæring har et bredt og godt cyberforsvar. Finans Norge er norsk finansnærings samarbeidspartner for norske myndigheter, når lovverket skal implementeres i Norge.

Finans Norge leter etter en ny Fagdirektør Cybersikkerhet som har lyst til å påvirke det norske næringslivet og sette et betydelig fotavtrykk i finansnæringen. Dette er en nyopprettet rolle hvor man vil ha mulighet til å påvirke hvordan det jobbes med cybersikkerhet i finansnæringen.

Arbeidsoppgaver:
 • Bygge opp et nytt kompetanseområde innen Cybersikkerhet
 • Fungere som fasilitator og hovedkontakt ovenfor myndigheter ved innretning av relevante forskrifter og lovverk
 • Koordinere og følge opp finansnæringens behov innen cybersikkerhet
 • Sikre kompetansedeling på tvers av finansnæringen og jobbe systematisk med å utvikle og være pådriver for kompetansebyggende tiltak   
 • Etablere ressursgrupper med deltakere på tvers av næringen
 • Etablere tettere samarbeid med næringslivet generelt
Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring med myndighetskontakt
 • God forretningsforståelse
 • Relevant erfaring i sfæren mellom teknologi, strategi og cybersikkerhet
 • Det er en fordel med kjennskap til finansnæringen
Personlige egenskaper:
 • Utmerkede skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Du er handlekraftig og initiativrik
 • God relasjonsbygger som evner å bygge relasjoner på tvers av miljøer
 • Du har en stor interesse for cybersikkerhet
 • En fasilitator som evner å drive frem strategiske initiativer
Finans Norge tilbyr:
 • Vi legger vekt på utvikling av både faglig og personlig kompetanse
 • Stor kontaktflate med andre næringsorganisasjoner, myndigheter og andre relevante organisasjoner
 • Fleksibel arbeidsplass
 • Muligheten til å skape et nytt fagområde i Finans Norge
 • En organisasjon med høy kompetanse i en næring som er i konstant endring
 • Kontor i Oslo sentrum nært kollektivknutepunkter
 • Tilgang til parkeringshus med lademulighet og sykkelparkering
 • Tiltredelse og lønn etter avtale
I Finans Norge er vi opptatt mangfold og av å etterleve verdiene våre. Mangfold i arbeidslivet bidrar til innovasjon og verdiskapning.

Om arbeidsgiveren

Finans Norge er finansnæringens hoved- og arbeidsgiverorganisasjon, og representerer 240 finansbedrifter med 50.000 ansatte. Vårt mål er å være en brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom medlemmer og ulike interessegrupper. Vi fremmer finansnæringens standpunkter til politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, samt til internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Christoffer Røstad

Rådgiver