Vil du være fagleder for Norges første atomakademi?

Vil du være fagleder for Norges første atomakademi?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagleder atomakademiet
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Ida Kristiansen

Rådgiver Research og Analyse

Ja, du leste riktig – vi søker nå etter en fagleder til Norges første Atomakademi!

Som fagleder av Atomakademiet vil du være ansvarlig for byggingen av en strategisk utdanningsportefølge og kompetanseprosjekt i Norsk nukleær dekommisjonering (NND). Atomakademiet er en del av HR-avdelingen, som er underlagt sektor virksomhetsstyring. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Du vil jobbe med et sterkt fagmiljø i det vi kan beskrive som en "statlig start-up", med en sterk sikkerhetskultur i bunn, gründer-drive og navigering i uoppgått territorium. I NND er ikke alt klart og forutsigbart, og den enkelte har stor påvirkningskraft. Hvis dette høres spennende ut vil du trives her!

Atomakademiet skal være et fag- og kompetansesenter, med formål om å legge til rette for alle nødvendige kompetansetiltak slik at NND både oppfyller kravene til konsesjon og til andre lover og forskrifter, både for nåværende og fremtidige kompetansebehov.

Ansvaret for kompetansenivået i NND ligger i linjeorganisasjonen, mens Atomakademiet skal gjennomføre tiltak for å kontinuerlig tette kompetansegap, og bidra til utvikling og vedlikehold av læring og kompetanse. Atomakademiet skal bidra til å fremme god sikkerhetskultur i NND.

Atomakademiet skal følge IAEA beste praksis på Systematic Approach to Training (SAT).
 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ledelse av Atomakademiets arbeid
 • Bidra til strategisk og langsiktig utdanningsportefølje og tilhørende aktiviteter
 • Sikre at NNDs kompetansebehov blir avklart og dekket på kort og lang sikt
 • Sikre kvaliteten på opplæringsprogram og analysedatabaser
 • Evaluere gjennomført opplæring og relaterte aktiviteter
 • Planlegging av hospitering i andre kompetansemiljøer, både i akademia og hos samarbeidspartnere
 • Sikre at det arbeides kunnskapsbasert/forskningsbasert på kompetanseområdet

Atomakademiet er i "byggefase", og vi ser derfor for oss at fagleder av Atomakademiet har erfaring fra bygging av strategisk utdanningsportefølge og/eller fagledelse av kompetanseprosjekt.


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor pedagogikk, ledelse eller administrasjon.
 • Erfaring fra byggingen av utdanningsportefølge/fagledelse av kompetanseprosjekt
 • Erfaring med utarbeidelse av opplæringsmål og godkjenning av kurs, program / pensum og opplæringsmateriell

 

Ved ferdigstillelse ser vi for oss at Atomakademiet vil bestå av 2-4 fulltids-stillinger, og trekke på store deler av organisasjonen ved behov for å involvere riktig fagkompetanse i kompetansekartlegging og utvikling/kvalitetssikring av opplæringstiltak.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.


Personlige egenskaper

Du trenger høy grad av integritet og gjerne ledererfaring for å drive Atomakademiet fremover. Vi tror du kan beskrives som strukturert, målbevisst, tydelig, strategisk og omgjengelig. Vi tåler om du er både tydelig og streng, så lenge du er en hyggelig kollega, som ser fordelen av kunnskapsdeling på tvers, og forstår kompleksiteten i vårt samfunnsoppdrag. Våre verdier er trygg, troverdig og ansvarlig, du må kjenne deg igjen i disse for å trives hos oss.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med faglig sterke og hyggelige kolleger med et svært viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter i selskapet, både med tanke på kunnskap og karriere.

Videre tilbyr vi:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • moderne lokaler i Halden, muligheter for delvis hjemmekontor
 • økonomisk støtte for trening
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsinnskudd, mulighet for gunstig boliglån og forsikringer

 

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 584 500,- til kr. 759 100,- . For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Terese Landsrød Vildalen
Rådgiver Research og Analyse
Ida Kristiansen
Rådgiver Research og Analyse