Er du lidenskapelig opptatt av sikkerhet og kvalitet? Bidra til NNDs viktige samfunnsoppdrag!

Er du lidenskapelig opptatt av sikkerhet og kvalitet? Bidra til NNDs viktige samfunnsoppdrag!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver sikkerhet og kvalitet
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Eivind Hannestad

Assisterende sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø

Vi styrker sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) og ser nå etter dyktige rådgivere/seniorrådgivere som kan bidra til å sikre et sømløst samspill og effektiv gjennomføring av alle aktiviteter knyttet til oppfølging av NND sine konsesjonssøknader etter atomenergiloven.

I denne rollen vil du ha ansvar for å støtte og veilede ledere og ansatte i NND og hjelpe til med å navigere trygt og sikkert i konsesjonslandskapet. Dette omfatter også å identifisere behov i NND som må være ivaretatt for å komplettere konsesjonssøknadene. For å lykkes med dette tror vi at det er viktig med en robust forståelse av lov- og regelverk knyttet til konsesjonsvilkårene, samt være en god lagspiller ettersom arbeidsoppgavene medfører nært samarbeid med hele organisasjonen. Bli med på å forme fremtiden til NND og sørg for at vi oppfyller alle kravene til en vellykket konsesjon for de norske atomanleggene!

De to stillingene er lokalisert i sektor SKM, mens arbeidet med oppfølging av konsesjon er organisert som et prosjekt. Hverdagen er derfor variert med både prosjektoppgaver og tett samarbeid med sektorledelsen. Ettersom stillingene er nyopprettede gir det deg en unik sjanse til å forme din egen arbeidshverdag og bidra i veien mot en bærekraftig nukleær avvikling. Du vil være del av et sterkt og kunnskapsrikt fagmiljø i det vi kan beskrive som en "statlig start-up" med en sterk sikkerhetskultur i bunn.

NND står ovenfor en utfordrende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst. Høres dette spennende ut? Se mer om hva vi kan tilby!

 

Vi tilbyr:

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Hos oss får du:

 • muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • moderne lokaler
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån


Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, i lønnspennet fra kr. 553 500 til kr. 759100 etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Det er mulig å inngå avtale om hjemmekontor iht. hjemmekontorforskriften og egen prosedyre i NND. Det må påregnes noe reiseaktivitet.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene omfatter, men er ikke avgrenset til:

 • Følge opp pågående saker for komplettering av konsesjonssøknadene
 • Gi råd og støtte til ledere og ansatte i NND i arbeidet med oppfølging av konsesjonssøknadene
 • Ha oversikt og være oppdatert på øvrige prosesser og prosjekter som er av betydning for konsesjonsarbeidet i NND og andre relevante virksomheter
 • Støtte alle fagdisipliner i NND med å tolke og forstå relevant regelverk (IAEA, lov- og regelverk, standarder, etc.)
 • Kvalitetssikre at alle nødvendige krav til konsesjonsvilkårene eller andre krav fra myndighetene er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i relevante prosesser
 • Gjennomføre og bistå med internopplæring, rådgivning, kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid på tvers i NND
 • Bidra til å koordinere og dokumentere arbeidet mellom oppfølging av konsesjonssøknadene og virksomhetsoverdragelsen mellom IFE og NND
 • Bidra til å videreutvikle- og fasilitere for nye prosesser og prosedyrer, samt støtte i vurderingen av og oppstart av nye problemstillinger/utfordringer
 • Støtte prosjektleder med utarbeidelse av dokumentasjon, rapportering og annen prosjektrelatert virksomhet

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevant fagfelt
 • Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra prosessledelse og/eller prosessveiledning
 • Erfaring fra arbeid med prosjekter
 • Erfaring fra arbeid med kommunikasjon og/eller gruppedynamikk


Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Utdanning på masternivå innenfor relevant fagfelt
 • Arbeid med tolkning og oppfølging av regelverk
 • Arbeid med kulturbygging i organisasjoner
 • Ledererfaring
 • Offentlig forvaltning
 • Utvikling av arbeidsmetodikk
 • Samsvarshåndtering
 • Undervisning og opplæring

 

Personlige egenskaper

 • Proaktiv arbeidsform
 • Svært gode samarbeidsevner
 • God helhetsforståelse med evne til å gjøre kompleks informasjon enkelt og forståelig
 • Nøyaktig og samvittighetsfull
 • Robust og trygg i krevende situasjoner
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

Andre opplysninger

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder og redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Terese Landsrød Vildalen
Rådgiver Research og Analyse
Eivind Hannestad
Assisterende sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø