Ønsker du å bidra til at Statnett får gjennomført sine prosjekter? Bli vår nye prosjekteringsleder!

Ønsker du å bidra til at Statnett får gjennomført sine prosjekter? Bli vår nye prosjekteringsleder!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjekteringsleder
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

I en verden der vi er stadig mer avhengig av stabil strømforsyning er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, og legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning. Ønsker du å være med på dette viktige arbeidet?

Vi søker nå flere prosjekteringsledere. Som prosjekteringsleder vil du på vegne av prosjektleder ha ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere.

Prosjekteringsleder inngår som en del av kjerneteamet i Statnetts prosjekter sammen med prosjektleder og byggeleder, og rapporterer til prosjektleder. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Team Prosjekteringsledelse i forretningsområdet Nett. Prosjekteringsledelse er delt i 2 team av totalt 3 team som inngår i enheten for prosjekterings- og byggeledelse, og består av 22 ansatte med bred kompetanse og erfaring innenfor våre tekniske anlegg. Forretningsområdet Nett sin hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts driftsoppgaver og utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre.

Som prosjekteringsleder vil du få muligheten til å lede dyktige team som jobber med flere type prosjekter innen stasjon, ledning, kabel, bygg og anlegg. Du vil være en viktig bidragsyter til reduserte prosjektkostnader gjennom effektiv koordinering internt og eksternt. Du vil også ha en viktig innflytelse på hvordan Statnett skal realisere prosjektene, og stillingen byr på en variert og spennende arbeidshverdag.

Statnett jobber aktivt med å digitalisere prosjektgjennomføringen, hvor bruk av informasjonsmodeller og BIM er et av fokusområdene som pågår i selskapet.

Stillingen kan ha arbeidssted i Oslo, Sandnes, Trondheim, Sunndalsøra eller Alta.
 

Arbeidsoppgaver

Prosjekteringsleder bidrar fra oppstart og gjennom alle prosjektfasene, blant annet i løsningsvalg, detaljering av valgt løsning, utarbeidelse av forespørsler, gjennomføring av kontraktsoppfølging i byggefasen, ved idriftsettelse, sluttdokumentasjon og sluttoppgjør.

Du vil ha en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design reviews, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter, samt i oppfølging av kontrakter på prosjektering og utførelse. Prosjekteringsleder er også tungt involvert i prosjektstyring ved å bistå prosjektleder med bemanning av prosjektet, avklare endringer på omfang og kontrakter, utarbeidelse av estimater og prognoser, samt etablere gjennomføringsstrategier.

Andre sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 • Lede og koordinere prosjekteringen i prosjektet på tvers av fagområder internt og eksternt, og sikre at grensesnitt blir ivaretatt
 • Ha et overordnet blikk på risikofaktorer som prosjekteringen bringer inn i prosjektet på tvers av fagområder
 • Forstå risikofordelingen knyttet til ulike entrepriseformer og bidra til gode gjennomføringsstrategier
 • Sikre effektiv oppfølging av leveranser og endringshåndtering
 • Være pådriver for forbedring av prosesser, systemer og arbeidsmetoder


Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning som ingeniør/sivilingeniør eller annen relevant bakgrunn
 • Erfaring med prosjektering eller ledelse av prosjekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er en fordel med:

 • Erfaring med BIM i prosjektering og utførelse av prosjekter
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07
 • Erfaring fra byggherreorganisasjoner eller som rådgivende ingeniør
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor energisektoren

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og samarbeide med tverrfaglige faggrupper og høyt kompetente medarbeidere
 • Selvstendig og uredd for å ta ansvar, samt utfordre internt og eksternt
 • Evne å igangsette og implementere endringer
 • Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver
 • Evne til å se helhet og identifisere essensiell informasjon og oppgaver
 • Kostnadsbevisst og proaktiv

Vi tilbyr

 • Fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Mulighet for hjemmekontor ved behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrettslag og trimrom
 • Firmahytter

 

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse