Er du klar for å beskytte Norges Bank mot digitale trusler? Vi søker en erfaren beredskapsrådgiver innen IT Drift

Er du klar for å beskytte Norges Bank mot digitale trusler? Vi søker en erfaren beredskapsrådgiver innen IT Drift
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
IT beredskapsrådgiver
Arbeidsgiver:
NORGES BANK
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Til enheten IT Drift søker vi en erfaren beredskapsrådgiver som vil spille en sentral rolle i å sikre robustheten og kontinuiteten i våre kritiske IT-systemer, i tillegg til å bidra med å beskytte bankens verdier og omdømme.

Stillingens ansvarsområder er i hovedsak knyttet til beredskapshåndtering og personellsikkerhet, herunder arbeid med planlegging, utvikling, implementering og oppdatering av beredskapsrammeverk. Som beredskapsrådgiver i IT Drift vil du være ansvarlig for å initiere og lede interne beredskapsøvelser og øvelser mot våre eksterne driftsleverandører. Til stillingen er også tillagt oppgaver av mer operasjonell karakter knyttet til person- og adgangskontroll.

Som beredskapsrådgiver vil du spille en sentral rolle i samarbeidet med våre driftsleverandører, andre enheter i IT-avdelingen og ulike fagavdelinger. Vi ser etter deg som er dedikert og profesjonell, og som kan bidra til å opprettholde driftsstabilitet, integriteten og omdømmet til Norges Bank i møte med potensielle utfordringer.

Stillingen rapporterer til enhetsdirektør for IT drift.

Om avdelingen

Norges Bank har i dag en IT-avdeling med ca. 75 medarbeidere inndelt i ulike enheter. Enheten IT Drift har i dag 11 dedikerte medarbeidere som arbeider med drifts- og forvaltningsrelaterte oppgaver og har ansvar for oppfølging av drift av samfunnskritiske- og virksomhetskritiske IT-systemer i Norges Bank.
 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser
 • Utarbeide og oppdatere dagens planverk for beredskap for IT-drift i samarbeid med interne enheter og eksterne driftsleverandører
 • Utarbeide og oppdatere scenariobeskrivelser
 • Forvalte og vedlikeholde ulike styringsdokumenter, herunder utfyllende retningslinjer og prosedyrer innenfor IT-driftsområdet

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innen beredskap og krisehåndtering
 • Dyptgående kunnskap om IT-sikkerhet og risikostyring
 • Erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk

Det er en fordel med:
 • Erfaring fra arbeid med risikovurdering og sårbarhetsanalyser
 • Erfaring fra arbeid med personellsikkerhet, herunder kunnskap om sikkerhetsloven
 • Erfaring med beredskapsarbeid innen IT-drift
 • Forståelse for IT


Spesielle krav
For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå KONFIDENSIELT etter sikkerhetsloven.
 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig under pressede situasjoner
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til å analysere problemstillinger


Vi tilbyr

I Norges Bank vil du oppleve et spennende og dynamisk arbeidsmiljø, og muligheten til å påvirke og forme beredskapsarbeidet som foregår. Vi tilbyr en utfordrende og meningsfull rolle i en sentral institusjon for Norges økonomi. Videre tilbyr vi gode utviklingsmuligheter, både faglig og personlig, og du vil bli en del av et team med høy kompetanse på alle områder. Vi legger vekt på å skape et godt sosialt miljø og vi tilbyr trening i arbeidstiden – vi har eget treningsrom, gymsal og squashbane. Vi har tilgang på feriesteder både i Norge og utlandet som våre medarbeidere kan bruke. I tillegg har vi en rekke aktivitetsforeninger som kunstforening, idrettsforening, øl/vinklubb, og mer.

Norges Bank er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.
Grip denne unike muligheten til å være en del av et lag som har betydelig samfunnsansvar og som er dedikert til å levere moderne IT-tjenester.

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus for mer informasjon eller en uforpliktende og fortrolig samtale om stillingen.

Om arbeidsgiveren

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse