Digitale prosesser – samme resultat

Omstendighetene i verdenssamfunnet i dag har påvirket oss alle, noen mer enn andre. Av erfaring vet vi at våre oppdragsgivere ikke kan gå lenge uten sine nøkkelpersoner. Vi vil gjerne bistå med det vi kan best, nemlig å sikre at dere ansetter rett kandidat.

  • Forfatter: Capus
  • Dato publisert: 19.03.2020

Rekrutteringsprosessen og kvalitet

Vi har tilpasset oss dagens situasjon, og gjennomfører hele prosessen digitalt, uten at det går ut over prosessens kvalitet. Våre konsulenter er spesialister på effektiv rekruttering av nøkkelpersonell og ledere.

Vårt oppdrag er å levere godt kvalifiserte kandidater til våre oppdragsgivere og sikre at rekrutteringsprosessen gjennomføres effektivt og med høy kvalitet.

Formålet med en rekruttering er å ansette den beste kandidaten i markedet, innen gitte rammer. Vi har allerede i lang tid gjennomført store deler av prosessen digitalt. Derfor er vi godt rustet til å gjennomføre hele rekrutteringsprosesser digitalt. Vår 100 % digitale rekrutteringsprosess gjennomføres på den samme måten som vår prosess med fysiske møter, og oppnår derfor det samme resultatet.

Vi benytter en nøye utprøvd metodikk i våre rekrutteringsprosesser, som sikrer at alle ledd i prosessen gjennomføres med høy kvalitet.

Vi har ressursene og økonomisk soliditet til å være en forutsigbar samarbeidspartner. Capus tar aldri på seg oppdrag eller inngår avtaler vi ikke har kapasitet til å levere på i henhold til eksterne og interne kvalitetskrav. Det er viktig at alle våre relasjoner blir ivaretatt og blir møtt med profesjonalitet.

Vi er din langsiktige partner – også i en uforutsigbar tid.

Sikkerhet og diskresjon

Capus ønsker å være en foregangsbedrift innen sikkerhet, diskresjon og etikk. Vi tar ansvar for din sikkerhet og alle kan føle seg trygge i sin relasjon til oss. Alle våre tjenester utføres i overenstemmelse med gjeldende regelverk. I Capus har vi et høyt IT-sikkerhetsnivå. Vi er GDPR-compliant og er forpliktet til å sikre kunder og kandidaters konfidensialitet, samt kunne dokumentere tilstrekkelig og lovpålagt sikring av all fysisk og elektronisk informasjon.

Alle kan føle seg trygge i sin relasjon til oss.

Trenger du bistand til digitale rekrutteringsprosesser? Ta kontakt med oss på adm@capus.no for en hyggelig prat.

https://www.facebook.com/CapusAS/videos/188793012564803/