Får du lønn som fortjent?

I en rekrutteringsprosess vil lønn alltid være et tema. Bør lønn tas opp av kandidat, rådgiver eller kommende arbeidsgiver? Og når i prosessen bør lønn være et tema?

  • Dato publisert: 12.04.2023

Med oppdragsgiver er det viktig å avklare hvilke forventinger de har til lønn og rådgi dem om hvor lønnsnivået bør ligge – både ut fra hva lønnsnivået i markedet for tilsvarende stillinger er, men også ut fra internt lønnsnivå i virksomheten. 

Vi avklarer alltid hvilke lønnsrammer våre kunder har i starten av et rekrutteringsoppdrag. For stillinger i offentlig sektor, vil normalt også lønnsrammen bli annonsert. Den kan normalt ikke fravikes. 

Hvilke lønnsforventninger har du? 

Etter en innledende diskusjon med bedriften som rekrutterer, tar vi så kontakt med relevante kandidater for en samtale. Her vil du som kandidat få informasjon om stillingen og vi vil enten høre om din motivasjon hvis du selv har søkt stillingen, eller prøve å motivere deg til å søke hvis vi har funnet ut at du har perfekte kvalifikasjoner til jobben.  

I denne første samtalen ønsker vi å snakke om lønn. Det er til fordel for alle parter i den videre prosessen, og er rett og slett en forventningsavklaring. Dersom du har mye høyere forventninger til lønn enn det arbeidsgiver kan betale, bør vi ikke kaste bort tiden til noen av partene.  

Lønn er ikke bare lønn, lønn er også andre goder som pensjonsordning, fleksitid, betalt overtid, bonuser og aksjeandeler i selskapet. Også dette ønsker vi kartlagt i den innledende samtalen.  

Før denne innledende samtalen er det derfor lurt at du som kandidat gjør deg opp en formening om forventet lønnsnivå. Det kan være lurt å gjøre litt research på forhånd, og ha realistiske forventninger til din egen utvikling. Spørsmål du bør stille deg er: 

  • Hva tjener man en i tilsvarende stilling?  
  • Hvor mye skal relevant erfaring spille inn for lønnsnivå?  
  • Hvilke goder har du utover lønn i dag? 

Lønn ikke tema i førstegangsintervjuet … 

Det første jobbintervjuet handler om å bli kjent med deg som kandidat. Hvem er du, hva har du av erfaring og kunnskap og hvilken motivasjon har du for å bytte jobb?  

Ettersom lønn allerede er diskutert i den første samtalen med oss, har vi allerede lønnsforventningene på plass. Lønn er derfor ikke tema i det første intervjuet med kunden. 

I stedet ønsker vi å presentere din fremtidige arbeidsgiver, med alle de fordelene de kan tilby på den fremtidige arbeidsplassen – også hvilke goder selskapet tilbyr sine ansatte.  

… og heller ikke i andregangsintervjuet 

Normalt er heller ikke lønn et tema i det andre intervjuet. Dette er en dyptgående samtale for å bli enda bedre kjent med deg som kandidat, både styrker og svakheter. Her diskuterer vi hvem du er ut fra tester som er gjort og kanskje har du fått en caseoppgave vi ønsker å se din løsning på.  

I tillegg får du møte nøkkelpersoner hos din kommende arbeidsgiver, og får bli enda bedre kjent med virksomheten. 

Lønn og jobbtilbud 

Vi forhandler altså ikke om lønn i jobbintervjuene. Men når du først har kommet gjennom nåløyet – og får et jobbtilbud, da snakker vi mer om lønn. Da er det viktig at alle parter er presise på hva som er dagens lønn og hva man forventer. 

Lønn kan være en viktig motivasjonsfaktor for bytte av jobb. Men din motivasjon for stillingen bør gå utover dette. Hva vil skifte av jobb bety for den videre karriereutviklingen din? Hvilke nye utfordringer og muligheter får du, som vil gi uttelling i det lange løp?  

Vi opplever at enkelte kandidater nok ikke helt har realistiske forventninger til lønnsnivå i ny stilling. Da er det vår jobb som rådgivere å faktisk vise hva man kan forvente i tilsvarende stillinger i markedet. Det er også viktig å vite at vår oppdragsgiver har lønnen til eksisterende ansatte å ta hensyn til. Man kan ikke uten videre lønne nyansatte mye bedre, hvis ikke de tilfører noe helt nytt eller har betydelig høyere kompetanse enn de som allerede er der. 

Hva gjør du dersom du ikke er fornøyd med lønnstilbudet? 

Som rådgiver er vårt mål at både rekrutterende virksomhet og kandidat skal være fornøyde med lønn og kompetanse ved ansettelsen. Forventningsavklaringen som blir gjort i den innledende samtalen, blir gjennomført nettopp med dette for øye. Du skal ikke oppleve at kommende arbeidsgiver kommer med et helt urealistisk tilbud, som du aldri kunne godtatt, men samtidig bør du forberede deg på at heller ikke du kan komme med helt urealistiske lønnsforventing.  

Målet er at vi treffer blink på begges forventninger i det første jobbtilbudet! Derfor er altså tidlige avklaringer av lønnsforventninger så viktige.  

Det å bytte jobb er en stor endring i livet. Selv om du får mange goder i den nye jobben, spiller det liten rolle dersom jobben ikke passer deg.  

I en rekrutteringsprosess er det derfor essensielt at vi avklarer den kommende rollen og forventninger til denne, både fra ny arbeidsgiver og deg som ny medarbeider. Så blir alt annet sekundært! 

Ser du en spennende stilling hos oss, ta gjerne kontakt med meg