Tipsene som sikrer deg ditt første styreverv

Går du med en drøm om å sitte i et styre? Marit Børud Kamark, daglig leder i Styrelederskolen, vet hva som skal til for å realisere drømmen. Se hennes beste tips her!

  • Dato publisert: 19.02.2024

Kamark har medvirket i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om styrearbeid og utvikling av kvinnelige ledertalenter. Som daglig leder i Styrelederskolen har hun inngående kjennskap om hva som skal til for å få sitt første styreverv.  Hvor starter man og hva er lurt å tenke på? 

1. Kartlegg motivasjon og kapasitet 

– Start med å avklare motivasjonen din. At det ser bra ut på CV-en er ikke nok! Tenk gjennom hva du kan bidra med, om du er tilstrekkelig motivert og om du identifiserer deg med selskapet og dets virke, råder Kamark.

Hun peker på at styreverv krever både kapasitet og tid. – Har du tiden og kapasiteten som trengs hvis det oppstår en krise? Er du beredt på eventuell medieoppmerksomhet? Har du integriteten i orden? Dette er nyttige spørsmål å stille seg selv, sier hun.

Like viktig er det å ha god rolleforståelse. 

– Gå noen runder med deg selv og tenk godt over om du er beredt på hva styrevervet innebærer. Et godt sted å starte er Styrelederskolen. Her blir du del av et nettverk med erfarne styreledere og -medlemmer som bidrar med kompetanse og erfaring som kan være svært nyttig. 

Les mer om Styrelederskolen her

 

2. Engasjer deg 

Når motivasjonsavklaringen og rolleforståelsen er på plass, er neste steg å sette seg selv på radaren.

– Meld deg på i samfunnsdebatten, delta i bransjediskusjoner, utvid nettverket ditt og sørg for å synliggjøre kompetansen din, oppfordrer Kamark.  

Et godt sted å utvide nettverket sitt er Styrelederskolen, tipser hun. 

– Her møter du både erfarne og mindre erfarne styreledere- og medlemmer som ønsker å diskutere reelle problemstillinger og utfordringer, det er det masse læring i! I tillegg møter du andre som også har ambisjoner om et styreverv, eller som ønsker mer kompetanse om hva de bør se etter i sitt eget styre. 

 

3. Sett deg godt inn i styret 

Uansett om du har erfaring med styrearbeid eller ikke, kan det være krevende å komme inn i et nytt styre. 

 – Det er stor forskjell på en operativ lederrolle og det å sitte i et styre. Et styreverv er noe annet enn en operativ lederstilling og det er viktig å forstå forskjellen mellom de to rollene. Selv om det kan se enkelt ut fra utsiden, kan det være krevende i praksis, forteller Kamark.   

– Du må kjenne ditt ansvar, som styremedlem kan du faktisk holdes økonomisk ansvarlig for styrets disposisjoner og avgjørelser.  

Hun vektlegger viktigheten av å forstå eierne, eierskapsmodellen og ikke minst forretningsmodellen: 

– For deg som skal inn i et nytt styre, råder jeg deg til å sette deg inn i hvilke målsettinger eierne har, eierskapsmodellen og virksomhetskulturen. I tillegg er det lurt å lese gjennom aksjonæravtaler, styreinstrukser, tidligere protokoller og lignende. 

Selv om det forventes at du raskt skal bidra, mener Kamark at styret ikke må glemme at ansvaret er tosidig. – Det er viktig at også styret tilrettelegger for at du får den nødvendige innsikten og forståelsen for hva som forventes av deg.  

Vil du lære mer om praktisk styrearbeid?
Les mer og meld deg på seminar hos Styrelederskolen her!