Kvinnedagen er fortsatt like viktig

8. mars 2023 – over 100 år etter at kvinnedagen ble markert første gang – dominerer fortsatt menn i ledergrupper og på lønnstoppen. Likestilling står fortsatt på programmet, men vi er slett ikke i mål. Derfor er det viktig at vi løfter fram mangfold og kvinners rettigheter på denne dagen.

  • Dato publisert: 08.03.2023

I Capus er vi opptatt av rettferdig rekruttering, slik det står i våre bærekraftsmål. Mangfold i rekrutteringsprosessene er viktig, også for å oppnå likestilling. Du skal ikke dømmes ut fra kjønn, etnisitet, legning eller religion – du skal evalueres ut fra erfaring, kunnskap og egnethet.  

Er vi i Capus involvert i en rekruttering, skal du være sikker på at du blir vurdert ut fra disse kriteriene, og dermed sikret en rettferdig rekruttering, uansett kjønn eller legning.  

Så hvorfor er det så viktig å feire kvinnedagen? 

Den 8. mars 1915 ble kvinnedagen for aller første gang markert i Norge. Den internasjonale kvinnedagen er først og fremst viktig for å synliggjøre kvinners kampsaker i samfunnet og løfte frem kvinners rettigheter.  

Vi bruker også kvinnedagen for å rette søkelyset mot like rettigheter uansett etnisitet, legning eller religion i alle samfunnslag.  

Vi løfter kvinnene frem 

I Capus ønsker vi i anledning kvinnedagen å trekke frem noen av konsernets kvinner – kvinner som står for kunnskap, erfaring og ideer som er helt sentrale i selskapet.  

kvinnedagen

Vi ønsker å takke dere for innsatsen dere gjør for å føre selskapet i riktig retning. Uten dere hadde ikke de samme gode avgjørelsene kunne tas. Så en spesiell takk til dere, Åsne Øverli, Åsta Braathen, Andrea Odelius og Nathalie Smulders for at dere hver dag bruker stemmen og gjør dere hørt. 🦸‍♀️

Med ønske om en riktig flott kvinnedag til alle kvinner der ute! Vi i Capus heier på dere! 🙌