Slik finner vi drømmekandidaten

I mange bransjer er det fortsatt et stort underskudd på kandidater til ledige stillinger. Gjennom systematisk kandidatsøk – inkludert executive search – finner og motiverer vi rett person til den ledige jobben.

  • Dato publisert: 19.04.2023

Tiden der du kunne publisere en stillingsannonse, lene deg rolig tilbake og vente på at søkerne strømmet inn, er definitivt over. Kandidatsøk er i dag en del av de fleste rekrutteringsprosesser.  

Vi har derfor etablert bransjens største research og analyse-avdelinger, for systematisk og målrettet å finne riktige kandidater.  

Systematisk kandidatsøk 

Kandidatsøket består i hovedsak av fire faser: 

1. Jobbanalyse og kravspesifikasjon: Sammen med kunden får vi forståelse for hva som bør kjennetegne aktuelle kandidater, som erfaring, kompetanse og personlige egenskaper 

2. Analyse av kandidatmarkedet: Vi kartlegger virksomheter og bransjer hvor aktuelle kandidater kan befinne seg, samt vårt nettverk inn mot virksomhetene og bransjene 

3. Vi kontakter kilder, nettverk og gjør databasesøk, inkludert i vår egen kandidatdatabase 

4. Vi kontakter aktuelle kandidater for å avstemme erfaring, kompetanse og egenskaper, samt motiverer kandidaten til å søke den ledige stillingen 

Gjennom hele prosessen har vi etablerte sjekklister, rutiner og prosedyrer, for å sikre høy kvalitet i leveransene våre. Dette sikrer at kundene vinner kampen om de beste hodene.  

Søk er bare en del av rekrutteringen 

Kandidatsøk er likevel bare en liten del av en full rekrutteringsprosess.  

En god oppfølging av både kunde og kandidater gjennom hele rekrutteringen gir størst suksess. En treffsikker stillingsannonse med god promotering, systematiske intervjuer og testing av kandidater, og grundige referanse- og bakgrunnssjekker bidrar til at riktig kandidat blir ansatt i den ledige stillingen.  

Vil du vite mer om kandidatsøk – executive search – og hvordan det kan bidra til at du får rekruttert drømmekandidaten til din ledige stilling? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Vær synlig – bli funnet! 

Hva kan så du som kandidat gjøre for å bli funnet til den ledige stillingen? Vær synlig! 

  • Bygg nettverk! Delta aktivt i bransjefora og andre faglige fora 
  • Registrer deg i kandidatbasen vår. Vi bruker denne basen aktivt for å finne aktuelle kandidater til spennende stillinger
  • Oppdater profilen på LinkedIn og vis fram din kompetanse 

 

Ta kontakt med oss!