Hvordan påvirker stillingsannonsen kjønnsbalansen blant søkerne?

  • Forfatter: Jojo Soon
  • Dato publisert: 19.03.2020

Har du tenkt over at måten vi skriver stillingsannonser på påvirker kjønnsbalansen blant søkerne? Påvirker ordvalg om annonsen appellerer mer til det ene kjønnet enn det andre? Svaret på dette er et klart ja!

Ambisiøs, tydelig, selvsikker og beslutningsdyktig. Hvilket kjønn forbinder du disse adjektivene med, en mann eller en kvinne? Disse ordene assosieres ofte med stereotypiske mannlige trekk, men hva med omtenksom, inkluderende, tålmodig og pliktoppfyllende?

Vi tilegner ofte kjønn ulike egenskaper – har du tenkt på det når du skriver en stillingsannonse?

Vår erfaring viser at kvinner sjelden søker på en stilling de ikke kjenner seg igjen i. Dette gjelder særlig om det blir listet opp typiske mannlige egenskaper i annonsen, og det konsekvent blir brukt «han» eller titler som henvender seg til ett kjønn.

Vår anbefaling er at du benytter deg av kjønnsnøytrale adjektiver.

At noen få velvalgte ord påvirker kjønnsbalansen ville du kanskje ikke trodd, men det gjør det. Ved å benytte deg av typisk feminine eller kjønnsnøytrale adjektiv, vil kvinner føle seg kvalifiserte og mer tilbøyelige til å søke. Det er likevel viktig å være oppmerksomme på at vi på ingen måte vil ekskludere noen av kjønnene. Vi skal heller skape kjønnsbalanse blant søkerne – det er en viktig forskjell.

Språk i stillingsannonser innen IT og teknologi

IT er en av de områdene vi rekrutterer mest innen. Vi har derfor særlig god innsikt i hvilken betydning stillingsannonsen har for hvilke søkere du tiltrekker deg innen IT.

Det er viktig å være strategisk i utformingen av stillingsannonsen når vi jobber med å finne dyktige ressurser innen IT og teknologi. Det er et kompetanseområde som er typisk mannsdominerende og preget av ressursknapphet.

Vår Bid & Marketing Coordinator, Jojo Soon, er en av våre konsulenter som gir råd til våre oppdragsgivere om utforming av stillingsannonser. Det er viktig å tenke strategisk når du lister opp personlige egenskaper og ønskede kvalifikasjoner, slik at flere kan kjenne seg igjen i de. For oss er det viktig at annonsen er inkluderende, samt fordrer en variert søkermasse.

Her er Jojo sine beste råd for å skape mer kjønnsbalanse blant søkerne med enkle grep i stillingsannonsen:

  1. Unngå direkte referanser til ett kjønn: han, hun, hans, hennes osv.
  2. Vær bevisste rundt ordbruk – benytt flere feminine eller kjønnsnøytrale beskrivelser, fremfor maskuline. Eks på typiske feminine adjektiv er: gode kommunikasjonsegenskaper, relasjonsorientert, lagspiller, pliktoppfyllende, inkluderende og motiverende. Vår erfaring er at menn ikke responderer negativt på en annonse som inneholder beskrivelser av typiske kvinnelige egenskaper.
  3. Vær oppmerksom på bildebruken. Spesielt innen IT, der nesten alle søkerne er mannlige, kan det være lurt å benytte seg av f.eks. et bilde av en kvinne.

Fokuset vil alltid være på å finne den best kvalifiserte kandidaten. Likevel er det viktig å gjøre tiltak for å skape mer kjønnsbalanse blant søkermassen, for å sikre at vi er et steg nærmere en mer variert gruppe, som representerer mangfoldet i samfunnet.

Vi har god erfaring med å rekruttere fagspesialister, ledere og toppledere innen IT og teknologi. Jonas og Arne vil gjerne bistå dere med større og mindre oppdrag.

Trenger ditt selskap rådgivning og bistand med utforming av stillingsannonser? Ta kontakt med Bid & Marketing teamet vårt (marketing@capus.no) for en hyggelig prat.