Tidene forandrer seg, gjør du?

Jeg vil gjerne dele noen betraktninger om lederskap med deg. Hva kreves av en toppleder i dag? Er det annerledes å være toppleder i dag sammenlignet med noen tiår tilbake?

  • Forfatter: Baard Storsveen
  • Dato publisert: 03.09.2019

I dag blir toppledere i alle typer virksomheter utfordret, ikke på ett , ikke på to, men på mange kriterier. Dette gjelder ikke bare for toppledere i store internasjonale virksomheter, det gjelder for små lokale virksomheter, og like gjerne offentlige etater som større private selskaper.

I dag snakker alle om digitalisering. Det finnes knapt en toppleder i Norge i dag som ikke må forholde seg til digitalisering. Men hva er det?

Er det automatisering av oppgaver som tidligere var manuelle eller analoge? Er det spissing og automatisering av lean, logistikk, kundeoppfølging eller markedsføring? Svaret er ja, digitalisering er alt dette og mer til. Det betyr at en toppleder i dag må kunne lede digitalisering, også beskrevet som digital transformasjon. Det vanskelige med digital transformasjon er at det berører alt virksomheten gjør eller burde gjøre. Dette stiller ekstreme krav til en toppleders evne til å ha en holistisk tilnærming til lederskapet. Hva betyr det for en toppleder å fokusere på helheten, for detaljene er vel fortsatt viktig? Jo, detaljene er viktigere enn noen gang. Topplederen må derfor lede virksomheten slik at man tiltrekker seg de rette medarbeiderne og lederne.

Digitalisering handler om tekniske løsninger, digital transformasjon handler om å bygge kultur. Digitalisering må til for å administrere det hele, men en digital transformasjon må til for å lykkes.

Topplederen må bygge en organisasjon av tverrfaglige team basert på den beste kompetansen tilgjengelig. Topplederen må skape en lærende kultur. Prosjektene endrer karakter fra oppstart til leveranse. Prosjektene griper inn i hverandre. Alt er helhet, og helheten er bygget på detaljer og kompetanse. Topplederen må bygge kultur. Storytelling, lean, digitalisering og den lærende organisasjonen er bare elementer av de krav som stilles til dagens toppleder. Tidene har forandret seg, har du?