Tips til jobbintervjuet

Du er kanskje i en jobbprosess akkurat nå eller du ønsker å bytte beite, uansett vil du komme i situasjonen der du blir stilt spørsmål i ett jobbintervju. Hva bør man forberede seg på før et slikt møte?

  • Dato publisert: 24.01.2024

Forberedelser

Før et jobbintervju bør du forberede deg. Du bør vite hva som står i CV-en din og kunne forklare den og eventuelle «hull» i CV-en. Det er viktig for den som gjennomfører intervjuet å få frem dine kvaliteter for å kunne forsikre seg om at du er rett kandidat til stillingen, men det er også viktig for deg å vite at stillingen oppfyller dine ønsker og krav.

Hva vil du bli spurt om?

For å svare på nettopp det, har vi spurt partner Baard I. S. Tofting Løtvedt i Capus om hvordan han stiller spørsmål i møtet med kandidatene for å få et best mulig utgangspunkt til å velge rett person til stillingen.

Den som gjennomfører intervjuet bør unngå hypotetiske spørsmål til kandidaten, mener Baard. Det å stille åpne spørsmål vil få kandidaten til å beskrive tidligere erfaring. Det er da den som intervjuer får et godt grunnlag for å vurdere kandidaten. Tredjepartsvurderinger bør man også søke å styre unna i et intervju. Baard bruker heller intervjuet på å få kandidaten til å beskrive hvordan de samarbeider med andre.

Temaer under intervjuet kan være alt fra tidligere jobbrelasjoner, hull i CV-en eller personlige egenskaper.

Baard har følgende konkrete spørsmål som du kan forberede deg på:

  • Hva mener du selv er din mest relevante erfaring for den jobben du søker?
  • Hvilke forventninger hadde du til jobben du er i nå? Har disse blitt innfridd?
  • Fortell om en oppgave eller prosjekt som du syntes var spesielt gøy å jobbe med. Hvem jobbet du sammen med om oppgaven, og hvordan vil du beskrive dine bidrag til samarbeidet?
  • Fortell om en gang du var stresset på jobb og hvordan du håndterte det?
  • Fortell om en oppgave du har jobbet med som virkelig ga deg mestringsfølelse.
  • Fortell om et mål du har satt deg og som du har klart å nå. Beskriv prosessen og følelsen av å lykkes.
  • Kan du fortelle om ett miljø du har trivdes i og som fikk deg til å vokse?

Tips til jobbintervju!

Hvis den som gjennomfører intervjuet spør deg om graviditet, legning, politisk standpunkt, religion, eller om du er fagorganisert, bør du svare at det ikke har noen relevans til stillingen som du har søkt på. Slik informasjon er bare relevant for et fåtall stillinger, og følgelig heller ikke lovlig å spørre om.

Møt alltid opp godt forberedt, så slipper du å føle deg grillet idet du forlater intervjuet. Ha en forklaring på eventuelle hull i CV-en. Se på kravene til stillingen. Står det at du må samarbeide godt med andre, kan du forberede eksempler på situasjoner du har lykkes med godt samarbeid. Står det at du må være strukturert, kan du forberede eksempler på hvordan du strukturerer dine oppgaver i dag. Gjør du det med alle kravene i stillingsutlysningen, stiller du godt forberedt til intervjuet.

Kjenn deg selv, vær åpen og ærlig, vis interesse og ha gjerne med notater med spørsmål som du lurer på.

Husk! Stillingen skal både passe deg og du skal passe i stillingen.

Ta gjerne kontakt med meg, om du ser noen spennende stillinger vi har ute eller ønsker å bytte beite.


Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt

Baard evner å raskt sette seg inn i og tilpasse seg etter nye oppdrag. I møte med Baard vil du oppleve en analytisk og trygg rådgiver, med gode kommunikasjonsevner.  Baard er en strategisk partner, som ser alle ansettelser i et fremtidsrettet perspektiv.