Avdelingsdirektør i Oppfølgingsavdelingen

Avdelingsdirektør i Oppfølgingsavdelingen
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Avdelingsdirektør
Employer:
Tolletaten
Place:
Bergen
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Ivar Sletten

Divisjonsdirektør

Vil du bli vår nye avdelingsdirektør?

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med en ambisiøs virksomhetsstrategi der utvikling og kontinuerlig forbedring er i fokus.
Vareførselsdivisjon, som er etablert med hovedkontor i Bergen, skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for både næringslivet og privatpersoner. Divisjonen består av fem fagavdelinger og to staber.

Vi søker avdelingsdirektør for Oppfølgingsavdelingen i Vareførselsdivisjonen

Oppfølgingsavdelingen består av syv seksjoner og har nasjonalt fagansvar for kontroll med den registrerte vareførselen. Det er en målsetting å etablere en helhetlig bruk av kontrollvirkemidler rettet mot næringslivet for å sikre økt etterlevelse. Dette skal utøves i samhandling med øvrige enheter og samarbeidende myndigheter ved bruk av virkemidler som informasjon, forebygging, etterretning og analyse, samt sanksjonering.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Avdelingsdirektøren er ansvarlig for at det utøves målrettet og effektiv oppfølging og kontroll i den registrerte vareførselen. Som leder vil du ha fag-, personal- og resultatansvar for enheten. Avdelingen består av om lag 115 medarbeidere. Stillingen rapporterer direkte til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Avdelingsdirektøren skal ivareta systemeierskap på vegne av divisjonsdirektøren samt ivareta oppfølgingsansvar overfor samarbeidende aktører. Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav:

 • Fullført relevant mastergrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra en større virksomhet med geografisk spredning av underliggende enheter
 • Erfaring med budsjett- og resultatansvar
 • Erfaring med strategi- og utviklingsarbeid, herunder dokumenterte resultater fra større forbedringsprosjekter
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Trygg i lederrollen og villig til å utvikle deg som leder
 • God evne til samarbeid og relasjonsbygging
 • Høy integritet og evne til å inspirere for å oppnå gode resultater
 • Mål- og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og god strategisk forståelse

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • Stilingen lønnes som avdelingsdirektør Lønn som avdelingsdirektør kr 950.000-1050.000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • Arbeidssted Bergen eller Oslo

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

For nærmere informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Capus v/Peder Lund på tlf: 977 35 088 eller divisjonsdirektør Ivar Sletten på tlf 900 16 295.

Inkludering og mangfold

Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

About the employer

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2023 en samlet budsjettramme på 1,832 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Our consultants

Peder Lund

Partner

Ivar Sletten
Divisjonsdirektør