Er du en leder som er opptatt av cybersikkerhetsfaget og det digitale trusselbildet?

Er du en leder som er opptatt av cybersikkerhetsfaget og det digitale trusselbildet?
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Avsnittsleder Security Operations Center (SOC)
Employer:
Politiets Sikkerhetstjeneste Den Sentrale Enhet
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Christoffer Røstad

Rådgiver

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

PST skal styrke sin kapasitet til å forebygge, detektere og håndtere sikkerhetstruende hendelser i egne informasjonssystemer og infrastruktur. Vi søker derfor en avsnittsleder til vårt Security Operations Center (SOC) ved avdeling for IT, sikkerhet og fellestjenester.

Vi håper at du engasjeres og motiveres av sikkerhetsfaget, og kanskje spesielt av det digitale trusselbildet. Du synes det er spennende med tekniske utfordringer og holder deg oppdatert på de nyeste trendene innenfor cybersikkerhet. 
 

Arbeidsoppgaver

Du skal lede avsnittets produksjon og fagutvikling, inkludert hendelseshåndtering, samt bidra til at aktiviteten er i henhold til interne mål og PSTs overordnende kvalitetskrav. I tillegg skal arbeidet utføres i samsvar med gjeldende regelverk og interne bestemmelser. Du vil ha fag-, personal- og budsjettansvar i egen enhet. Du vil være en pådriver for utvikling, forbedring og effektivisering av strategier, prosesser og arbeidsmetoder innen ansvarsområdet.

Som avsnittsleder vil hovedoppgaven være å lede arbeidet med å utvikle deteksjonsmetoder, monitorering, teknisk analyse og rapportering av uønskede eller sikkerhetstruende hendelser i det digitale domenet. Dette for at PST til enhver tid skal ha et oppdatert situasjonsbilde og best mulig evne til å beskytte informasjon og systemer. Du vil bidra til effektivisering og økt sikkerhetsnivå ved at avsnittet utarbeider og kommuniserer ulike rapporter som er viktig for hele tjenesten.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Stillingen innebærer kommunikasjon og samhandling med relevante sikkerhetsmiljøer både internt og eksternt. PST har kontorer over hele landet, og noe reisevirksomhet må påregnes.    
 

Kvalifikasjoner

Du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen cybersikkerhet eller informatikk med sikkerhetsfag eller lignende. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Det er en fordel om du ha god erfaring fra ledelse og prosjektstyring. Du må ha god forståelse og kunnskap om nettverkssikkerhet, nettverkshardware og relevante protokoller.

Videre må du ha innsikt i kjente standarder/rammeverk for hendelseshåndtering og IT-sikkerhet.

Til denne stillingen er det en fordel om du har:

  • kjennskap til Cyber Kill Chain og TTP som MITRE ATT&CK
  • erfaring med forskjellige loggaggregerings- og SIEM-verktøy
  • kjennskap til SOAR-løsninger  
  • kjennskap til Threat Intelligence Platform og Threat Hunting
  • kjennskap til krisehåndtering og beredskap


Personlige egenskaper

Vi ser etter en engasjert og strukturert person med gode lederegenskaper. Du har interesse for sikkerhet generelt og cybersikkerhet spesielt. Du må ha gode samarbeidsevner, tenke helhetlig, være løsningsorientert og ha en evne til å holde hodet kaldt under press. Du kan formidle råd og anbefalinger, også under pressede situasjoner, på en måte som er forståelig både for teknikere og ikke-teknikere. Du evner å raskt kunne tilegne deg ny kunnskap og har god vurderings- og beslutningsevne.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjonsnivå.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.  
 

Vi tilbyr

En spennende og variert stilling i et dynamisk og utfordrende miljø. Gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende prosjekter, relevant videreutdanning og kursing både internt og eksternt. Du får en spennende hverdag hvor du hver dag kan glede deg til å komme på jobb. Du vil bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag i et godt sosialt og kompetent fagmiljø.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 839 900 – 994 200 i stillingskode som senioringeniør (SKO 1181) eller seniorrådgiver (SKO 1364). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.
 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert.

About the employer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Our consultants

Christoffer Røstad

Rådgiver

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse