Er du klar for å styrke den digitale sikkerheten knyttet til avvikling av atomanlegg?

Er du klar for å styrke den digitale sikkerheten knyttet til avvikling av atomanlegg?
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Rådgiver digital sikkerhet og awareness
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Er du nyutdannet innenfor informasjonssikkerhet? Eller kanskje har du litt erfaring og ser etter nye, spennende muligheter? Hos oss i Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har sikkerhet en avgjørende betydning. Nå ser vi etter deg som vil være med å styrke den digitale sikkerheten i et stort og samfunnsviktig oppdrag. Vi leter etter en dynamisk førstekonsulent/rådgiver som er lidenskapelig opptatt av informasjonssikkerhet, digital sikkerhetsstyring, beredskap og hendelseshåndtering. Uansett hvilket punkt du er på i karrieren din, ønsker vi å høre fra deg! Hos vil du garantert oppleve læring, utvikling og utfordringer i et unikt oppdrag! Bli med oss på reisen mot å skape trygghet i den digitale verden – søk nå og bli vår førstekonsulent/rådgiver innen digital sikkerhet og awareness! 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst. Høres dette spennende ut? Se mer om hva vi kan tilby!
 

Vi tilbyr: 

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og spennende problemstillinger.

Hos oss får du:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • moderne lokaler
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som førstekonsulent, stillingskode 1408 eller rådgiver, stillingskode 1434 i lønnsspennet fra kr. 520 000 til kr. 670 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden.


Om avdelingen:

Avdeling for forebyggende sikkerhet har ansvar for at NND ivaretar personellsikkerheten, den fysiske sikkerheten og den digitale sikkerheten på en tilfredsstillende måte. Avdelingen har videre ansvar for å etablere og følge opp et internt sikkerhetsstyringssystem, herunder utvikle relevante prosesser og prosedyrer. Avdelingen skal sørge for at aktuelle lover, forskrifter, regelverk og bestemmelser blir etterfulgt. I tillegg skal avdelingen utarbeide og vedlikeholde planer, prosesser og prosedyrer for beredskap og krisehåndtering.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder forebyggende sikkerhet.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter, men er ikke avgrenset til følgende:

 • Utarbeide opplæringsmateriell for digital sikkerhet
 • Implementering og vedlikehold av e-læringsverktøy og ”nano-learning” innen digital sikkerhet
 • Følge opp sikkerhetskrav til IT-løsninger og sikkerhetsarkitektur
 • Bidra til og vedlikeholde et digitalt situasjonsbilde for NND
 • Utarbeide og evaluere krav til informasjonssikkerhet ved anskaffelser og prosjekter
 • Bidra som sikkerhetsrådgiver i prosjekter innenfor digital sikkerhet
 • Delta i internrevisjonsaktiviteter
 • Gjennomføre hendelsesutredninger
 • Bistå i arbeidet med beredskapsplaner og øvelser innen digital sikkerhet
 • Etter behov, ivareta formelle roller i NND sin sikkerhetsorganisasjon
 • Bidra inn i avdelingens øvrige arbeid


Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor informasjonssikkerhet eller andre relevante fagområder. Relevant realkompetanse kan kompensere for manglende utdanningskrav


Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Utdanning på masternivå innen relevante fagfelt
 • Minimum 2 års erfaring fra informasjonssikkerhetsarbeid
 • Erfaring fra styring av digital sikkerhet
 • Erfaring fra beredskap og hendelseshåndtering
 • Sertifiseringer (eksempelvis CISSP, CISM, CISA)
 • Prosjektledelse
 • Planlegging og gjennomføring av revisjoner og risikovurderinger
 • Drift av IT-løsninger/systemer og skyløsninger
 • Arbeid med operasjonell teknologi (OT)
 • Bruk av formelle rammeverk og standarder som eksempelvis ITIL, ISO 27001, NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet


Personlige egenskaper

 • Nøyaktig

 • Gode samarbeidsevne
 • Analytisk
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til å analysere problemstillinger
 • Selvstendig og ansvarlig
 • Tillitsskapende
 • Må kunne presentere i store grupper - også internasjonalt

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også dette bli vektlagt. 

 

Andre opplysninger

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder og redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 

About the employer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse