Stortinget søker assisterende direktør/leder av forvaltningsavdelingen

Stortinget søker assisterende direktør/leder av forvaltningsavdelingen
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Assisterende direktør
Employer:
Stortinget
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Kristine Sandstå

Partner

Kyrre Grimstad

Stortingets direktør

I Stortingets administrasjon er det ledig stilling som avdelingssjef for forvaltningsavdelingen. Leder av avdelingen vil også få tittel og ansvar som assisterende direktør. 

Forvaltningsavdelingen har 39 fast ansatte og er inndelt i fire seksjoner. Avdelingen driver rådgivning og yter tjenester til stortingsrepresentanter og ansatte vedrørende godtgjørelser og lønn, reisedekning, pendlerboliger og annet knyttet til representantenes verv og de ansattes arbeidsforhold. I tillegg yter avdelingen administrative støttefunksjoner innen virksomhetsstyring, strategi, økonomi, internkontroll, HR, innkjøp og annen virksomhetsstøtte. 
 

Arbeidsoppgaver

Som assisterende direktør vil du være en sentral rådgiver og støttespiller for Stortingets direktør og Stortingets presidentskap, først og fremst knyttet til avdelingens ansvarsområder. Stillingen har resultat- og personalansvar for en avdeling med engasjerte og faglig kompetente medarbeidere.

Stortingets administrasjon har ambisiøse mål om modernisering og kontinuerlig utvikling. Det forventes at assisterende direktør tar en aktiv rolle i dette arbeidet. Det forventes særlig at vedkommende tar et ansvar for videre utvikling av administrasjonens systemer for virksomhetsstyring og internkontroll, og for videre arbeid med god forvaltning av økonomiske ytelser overfor representantene. Assisterende direktør må også kunne levere gode beslutningsgrunnlag til Stortingets presidentskap og direktørens ledergruppe. 

Som ledd i arbeidet med utvikling av administrasjonen må det påregnes endringer i stillingens og avdelingens ansvarsområder.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves det: 

  • relevant utdanning på mastergradsnivå
  • bred ledererfaring på strategisk og overordnet nivå, og erfaring med å lede i endring
  • god økonomiforståelse og erfaring med virksomhetsstyring. Erfaring med økonomistyring i offentlig virksomhet er en fordel
  • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper. 

Det er en fordel med erfaring fra å drive faglig rådgivning tett opp mot politiske prosesser.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som: 

  • er en god leder for ledere og kunnskapsmedarbeidere, og evner å skape motivasjon og samhold
  • evner å tenke strategisk, se hele virksomheten i sammenheng og realisere strategiske mål i praktiske resultater 
  • er god til å kommunisere og har solid gjennomføringsevne
  • er strukturert og resultatorientert  

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode lederegenskaper. Den som ansettes, må være innstilt på stor arbeidsbelastning i perioder, og generelt være fleksibel med hensyn til arbeidstid. 
 

Stillingen krever sikkerhetsklarering for Strengt hemmelig. 

Vi tilbyr
Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass med et hyggelig arbeidsmiljø.
Stillingen lønnes i henhold til statens lederlønnssystem. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I henhold til offentleglova kan opplysninger om en søker bli offentliggjort, selv om søkeren har reservert seg for dette. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Kyrre Grimstad på telefon 996 47 445, eller til konsulenter i Capus, Peder Lund på telefon 977 35 088 eller Kristine Sandstå på telefon 977 29 641.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 21. mars 2023. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt ettersendes per post til Stortinget postboks 1700 sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.


Her er lenke til vår personvernerklæring:
 https://www.stortinget.no/personvern-rekruttering 
Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

About the employer

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».

Our consultants

Peder Lund

Partner

Kristine Sandstå

Partner

Kyrre Grimstad
Stortingets direktør