Vil du lede HR i et samfunnskritisk selskap på Nedre Romerike? NRVA søker ny HR-leder

Vil du lede HR i et samfunnskritisk selskap på Nedre Romerike? NRVA søker ny HR-leder
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
HR-leder
Employer:
Nedre Romerike vann- og avløpsselskap
Place:
STRØMMEN
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse
Vår nåværende HR-leder skal snart gå av med pensjon, og vi søker i den forbindelse etter ny HR-leder i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA).
Er du en som liker å arbeide med mennesker, er strukturert, proaktiv og viser empati og forståelse for mennesker rundt deg, og samtidig kan styre HR-funksjonen i samsvar med lover, regler, retningslinjer og verdier, kan du være rette person for denne jobben.
Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel, og rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vi forvalter, drifter og utvikler avanserte og omfattende prosess- og transportanlegg for å ivareta samfunnskritiske tjenester. I årene som kommer står vi foran store utvidelser av våre prosessanlegg for behandling av vann og rensing av avløp. Vi har et biogassanlegg under bygging.
Vårt fremtidsmål er å være anerkjent som ledende innenfor vannsektoren. Vi er Romerikes største aktør, og våre prosessanlegg er blant Norges mest avanserte.
NRVA er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og ISO 45001.
Vil du bygge en fremtidig sterk HR funksjon i et selskap i stor utvikling? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet – med utfordrende og varierte oppgaver?

Hovedarbeidsområder:
HR-ansvarlig skal lede HR-funksjonen, slik at selskapet når sine strategiske mål med en arbeidsform som er i tråd med lover, regler, retningslinjer og selskapets verdier.
Hovedoppgavene i stillingen er:
 • Være selskapets ressurs og rådgiver innenfor arbeidsfeltet HR
 • Bistå administrerende direktør og linjeledere i HR-faglige saker
 • Være selskapets saksbehandler i HR-faglige saker
 • Sørge for at rekrutteringsprosesser gjennomføres i samsvar med lover, regler og selskapets retningslinjer
 • Sørge for ansettelsesprosesser («onboarding») gjennomføres i samsvar med lover, regler og selskapets retningslinjer
 • Være en aktiv bidragsyter for å sikre god medarbeiderutvikling
 • Sammen med lønn- og regnskapsavdelingen, sørge for at lønnskjøring gjennomføres i samsvar med lover, regler og selskapets retningslinjer
 • Være selskapets kontaktperson i forhold til forsikrings- og pensjonsordninger
 • Være arbeidsgivers representant i partssammensatte grupper, herunder gjennomføre lønnsforhandlinger og andre forhandlinger/drøftinger med de tillitsvalgte
 • På vegne av selskapet, gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser

Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning innenfor HR-faget og/eller innenfor ledelse og organisasjon (master eller bachelornivå).
 • Erfaring fra HR-arbeid i privat eller offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kunnskap om lov- og avtaleverk, med vekt på lover, regler og avtaler som faller inn under HR-fagets arbeidsområde
 • Erfaring fra forhandlinger/drøftinger med ansatte er en fordel
 • Erfaring fra bruk av lønns- og HR-systemer, herunder erfaring med lønnskjøring

Personlige egenskaper:
 • Du er initiativrik og søker utfordringer
 • Du har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har god vurderingsevne og evner å ha en analytisk tilnærming til komplekse arbeidsoppgaver
 • Du har en god evne til å jobbe strukturert og selvstendig, men er også en konstruktiv bidragsyter i team

Vi kan tilby:
Hos oss kan vi tilby deg spennende og varierte HR-relaterte arbeidsoppgaver i en fremtidsrettet, høyt faglig og miljøfokusert virksomhet. I NRVA vil du oppleve et trivelig og godt arbeidsmiljø, der vi gir gode muligheter for faglig utvikling. Hos oss vil du få muligheten til å delta aktivt i ulike spennende prosjekter.

Vi kan også tilby deg:
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Sentrale lokaler på Strømmen

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med Capus ved Erling Lampe på telefon 991 60 110, eller Jan Rune Dimmen på telefon 994 09 622

Søknadsfrist: 18. desember

About the employer

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) leverer vann- og avløpstjenester til store deler av Nedre Romerike, og har en omsetning på ca. 330 MNOK og rundt 125 ansatte. Les mer om oss her: http://www.nrva.no/

Our consultants

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Erling Lampe

Partner