Vil du være en nøkkelspiller i sikringen av en trygg nukleær avvikling?

Vil du være en nøkkelspiller i sikringen av en trygg nukleær avvikling?
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Rådgiver/seniorrådgiver prosjektsikkerhet
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Ønsker du å bidra til sikkerhet i prosjekter innen nukleær dekommisjonering? Norsk nukleær dekommisjonering (NND) søker nå en engasjert og dyktig medarbeider med erfaring innen sikkerhet i prosjekter. Dette er din mulighet til å bli en sentral del av et dedikert team som har ansvaret for å sikre trygg gjennomføring av NNDs samfunnsoppdrag.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for forebyggende sikkerhet, og i prosjektsammenheng vil du ha en viktig faglig rapporteringslinje med de enkelte prosjektlederne. Denne nyopprettede stillingen gir deg en unik sjanse til å forme din egen arbeidshverdag og bidra i veien mot en bærekraftig nukleær avvikling.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst. Høres dette spennende ut? Se mer om hva vi kan tilby!


Vi tilbyr:

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Hos oss får du:

 • muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • moderne lokaler
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, i lønnspennet fra kr. 553 500 til kr. 759 100 etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden.
 
Om avdelingen:
Avdeling for forebyggende sikkerhet har ansvar for at NND ivaretar personellsikkerheten, den fysiske sikkerheten og den digitale sikkerheten på en tilfredsstillende måte. Avdelingen har videre ansvar for å etablere og følge opp et internt sikkerhetsstyringssystem, herunder utvikle relevante prosesser og prosedyrer. Avdelingen skal sørge for at aktuelle lover, forskrifter, regelverk og bestemmelser blir etterfulgt. I tillegg skal avdelingen utarbeide og vedlikeholde planer, prosesser og prosedyrer for beredskap og krisehåndtering.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Kvalitetssikre at krav til sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte før hvert beslutningspunkt i prosjektprosessen 
 • Gjennomføre og bistå med sikkerhetsfaglig internopplæring, rådgivning, kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid for personell som er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjekter i NND 
 • Bistå med rådgivning i forbindelse med gjennomføring og revidering av verdivurderinger, skadevurderinger og risikovurderinger i det enkelte prosjekt  
 • Bistå prosjektleder i å lage sikkerhetsplan og verifisere at sikkerhetsplanen blir fulgt 
 • Følge opp sikkerhetsmessige avvik og bistå i risikoreduserende tiltak knyttet til prosjekter 
 • Bidra til at programmer og prosjekter etterlever overordnede og styrende dokumenter for sikkerhet 
 • Bistå prosjektleder med å identifisere et eventuelt behov for sikkerhetsfaglig kompetanse i prosjektenes forskjellige faser
 • Bidra inn i avdelingens øvrige arbeid


Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevant fagfelt. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om sikkerhetsloven med forskrifter, standarder, og god praksis innen sikkerhet
 • Erfaring fra arbeid med prosjekter


Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Utdanning på masternivå innen relevante fagfelt


Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og samvittighetsfull 

 • Gode samarbeidsevner 
 • Evner å gjøre kompleks informasjon enkelt og forståelig, med god evne til å formidle på norsk og engelsk 
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne 
 • Sterk og trygg i krevende situasjoner  


Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.  I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt. 


Andre opplysninger

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder og redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 

About the employer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse