Oslo universitetssykehus HF er et av Nord-Europas største sykehus. I tiden fremover skal vi gjennom en betydelig utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens IKT-avdeling skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjons-
medisin. Vil du bli med på laget?

Lær mer om IT-avdelingen

Se ledige stillinger

Om IT-avdelingen

Dette er rekrutterende organisasjon

IT-avdelingen i Oslo universitetssykehus HF (OUS) er organisert under den nyopprettede Teknologi og intervensjonsklinikken (TIK). Vi er organisert sammen med blant andre Medisinsk-teknologisk avdeling, Intervensjonssenteret, Innovasjonsavdelingen, Simuleringssenteret og Avdeling for kliniske systemer. IT-avdelingen har om lag 40 ansatte, og avdelingens budsjett er på 1,3 milliarder kroner. Det er Seksjon for teknologi, arkitektur, drift, byggleveranser og beredskap som er rekrutterende enhet, og seksjonen ledes av Torkel Thune.

 

IT-avdelingens hovedansvarsområder:

  • Bindeledd mellom sykehuset og vår tjenesteleverandør Sykehuspartner HF
  • Bidra til at digitalisering og teknologi skal brukes aktivt for å skape den gode pasientopplevelsen
  • Gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og våre eksisterende bygg er oppdaterte
  • Være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering og teknologi.
  • Sykehuset bruker helsedata til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandling, forskning og undervisning.

Vil du bli bedre kjent med oss?

Nettside

Spørsmål? Ta kontakt med en av våre rådgivere i Capus.

Jonas Rambæk

Partner

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse