Bli en avgjørende del av vårt team innen digital, personell- og fysisk sikkerhet i en avgjørende fase av Norges nukleære forskningshistorie! 

Om avdelingen

Avdeling for forebyggende sikkerhet har ansvar for at NND ivaretar personellsikkerheten, den fysiske sikkerheten og den digitale sikkerheten på en tilfredsstillende måte. Avdelingen har videre ansvar for å etablere og følge opp et internt sikkerhetsstyringssystem, herunder utvikle relevante prosesser og prosedyrer. Avdelingen skal sørge for at aktuelle lover, forskrifter, regelverk og bestemmelser blir etterfulgt. I tillegg skal avdelingen utarbeide og vedlikeholde planer, prosesser og prosedyrer for beredskap og krisehåndtering.

En virksomhet i stadig utvikling

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte, et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Bli bedre kjent med oss

Gå til nettsiden vår

Hva skjer med Norges radioaktive avfall?

Spørsmål? Ta kontakt med en av våre rådgivere i Capus

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse