Er du opptatt av tilsyn, samfunnssikkerhet og beredskap? Vi har ført tilsyn med jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger siden 2015, og ønsker deg med på reisen videre!

Litt om oss

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med over 30 jernbanevirksomheter. I tillegg fører SJT tilsyn med fornøyelsesinnretninger og taubaner. Nå har SJT behov for flere engasjerte fagressurser i avdeling tilsyn.

Avdelingen har blant annet ansvar for:

  • tilsyn med at aktørene etterlever regelverket innen sikkerhet og sikring på jernbane, og sikkerhet på taubaner og fornøyelsesinnretninger
  • sikkerhetsstyring
  • oppfølging av rapportering om uønskede hendelser fra bransjene
  • oppfølging av rapporter fra Statens havarikommisjon

Finn ut mer om oss her!

Gå til nettsiden vår