Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider
for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. En jobb i Statens vegvesen gir deg muligheter til å utforme morgendagens samferdselsløsninger.

Om oss

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Spørsmål? Ta kontakt med en av våre rådgivere i Capus.

Peder Lund

Partner

Bli bedre kjent med oss!

Til nettside