Vil du bidra til videreutvikling av norsk politi, og skape enda bedre tjenester for innbyggerne i distriktet? Troms politidistrikt søker deg med på laget!


I en verden som er i stadig endring er det avgjørende som leder i politiet at du holder deg oppdatert på samfunnsutviklingen og legger til rette for at medarbeidere kan ta i bruk moderne verktøy og metoder.

 

Om Troms politidistrikt

Troms politidistrikt omfatter 20 kommuner i Troms og Finnmark fylke. Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover og utenfor Svalbard.

Troms politidistrikt arbeider for å ha høy tillit i befolkningen. Våre innbyggere skal oppleve at de bor i en trygg del av landet, hvor politiet er tilgjengelig for dem både i hverdag og krise. Politidistriktet skal arbeide kunnskapsbasert og samtidig være en handlekraftig organisasjon som har evne til å utvikle seg i takt med samfunnet, kriminalitetsbildet og innbyggernes forventninger. Politidistriktet skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere.

Bli bedre kjent med oss

Gå til nettsiden vår

Spørsmål? Ta kontakt med:

Astrid Elisabeth Nilsen

Politimester

Telefon: 77 79 77 02
E-post: astrid.elisabeth.nilsen@politiet.no