Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning? Nå søker vi flere ledere innen HR og organisasjonsutvikling

Våre verdier

I NRK ønsker vi ledere som kjenner seg igjen i og motiveres av våre verdier; åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget, trenger vi ansatte med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Mangfold

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og som en del av NRKs mangfoldige organisasjon vil du bidra til at NRK skaper godt og viktig innhold som samler og engasjerer alle som bor i Norge.

Finn ut mer om oss her!

Les mer