Vil du utvikle smidig prosjektmetodikk videre i Forsvarsbygg?

Vil du utvikle smidig prosjektmetodikk videre i Forsvarsbygg?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Prosjektleder IT
Arbetsgivare:
Forsvarsbygg
Stad:
Oslo
Ansökningstid:
Utløpt

Er du klar for å bli en viktig brikke i digitaliseringen av Forsvarsbygg? Som fagansvarlig for bruk av smidig metodikk i digitaliserings- og forbedringsarbeidet Forsvarsbygg får du en hovedrolle i etableringen av vårt fagmiljø på dette området. Vi ser etter deg som ønsker å lede og gjennomføre prosjekter etter smidige metoder, samtidig som du vil ha det faglige ansvaret for implementering og videreutvikling av tilhørende metodikk. Du vil få stor påvirkningsmulighet og din rolle blir en viktig del av digitaliseringsreisen i Forsvarsbygg. Forbedringsprosjekter i Forsvarsbygg gjennomføres i økende grad med smidig (agil) prosjektmetodikk for å skape resultater gjennom hyppige leveranser og kontinuerlig forbedring, og vi trenger derfor å styrke vår kompetanse og kapasitet på fagområdet.

Vi ønsker at du har lang erfaring innenfor smidige prinsipper og kan fungere både som metoderådgiver og leder av smidige prosjekter. Du har erfaring med og forståelse for at endring til smidig for en organisasjon innebærer langt mer enn innføring av en ny metode og du kan bidra til en endring mot mer smidighet over tid. Du ønsker å bidra i alle faser av utviklingsprosessen, fra idé til forvaltning og kontinuerlig forbedring

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/no/karriere-i-forsvarsbygg.     

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for gjennomføring av prosjekter etter smidige metoder og forbedring og utvikling av Forsvarsbyggs metodeverk for smidig metodikk og prosjektgjennomføring.
 • Planlegge, organisere og etablere prosjekter, samt lede og gjennomføre disse i ulike faser, inkludert oppfølging og rapportering.
 • Bidra til at prosjektene jobber i henhold til vedtatte prosesser og metodikk for prosjekt- og porteføljestyring.
 • Bidra til enhetens arbeid med kontinuerlig forbedring, herunder videreutvikling av metodeverk for gode og effektive IT-systemforvaltnings- og prosjektleveranser.

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan stillingen tillegges andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre. 

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i denne rollen er det viktig at du har fokus på resultater og gode løsninger. Du må kunne samarbeide og kommunisere godt med andre for å være en motiverende og tydelig fagleder. Vi tror også det er nødvendig å være målbevisst og evne å skape en tydelig agenda og retning for fagmiljøet og metodikkutviklingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (universitets - eller høyskoleutdanning). Manglende formell utdanning kan i spesielle tilfeller fravikes dersom særlig tung erfaring og omfattende bransjekunnskap kan dokumenteres opparbeidet på annen måte.
 • Solid erfaring med prosjektledelse og prosjektgjennomføring i henhold til smidig metodikk
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring, utvikling og innføring av rammeverk og metode for prosjektstyring i henhold til smidig metodikk
 • Erfaring fra og god kjennskap til rammeverk for beste praksis innen prosjektledelse og smidige metoder
 • I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Det er også ønskelig, med ikke et krav at du er sertifisert innenfor rammeverk for beste praksis innen prosjektledelse og smidige metoder (eksempelvis Prince 2 Agile eller lignende) og har noe erfaring med eller kjennskap til følgende: 

 • Arbeid med systeminnføring og implementeringsprosjekter (ERP, fagsystemer, M365, Enterprise service management-løsninger, mm.), brukerorientert utvikling og innovasjonsprosjekter
 • Program- og porteføljestyring
 • Arbeid med IT-prosjekter- og anskaffelser i offentlig sektor
 • Kjennskap til sikkerhetsloven og NSMs veiledere

Hvorfor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Vi har fine lokaler med god kantine, og både kontorene i Oslo og i Hamar ligger i kort gangavstand til tog.

Andre opplysninger

 • Lønn som 1364 seniorrådgiver fra lønnstrinn 77 til 82 (fra kr. 752 800,- til kr. 873 400,-) avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.
I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.