Vil du være med å sikre vår IKT-infrastruktur?

Vil du være med å sikre vår IKT-infrastruktur?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Rådgiver/seniorrådgiver innen drift
Arbetsgivare:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Plats:
TØNSBERG
Ansökningstiden:
Løst

Vil du bidra til et tryggere og bedre forberedt samfunn? Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver som skal inngå i driftsteamet som er en del av vår IKT-seksjon. Teamet har ansvar for at direktoratet har en stabil og sikker IKT-infrastruktur. Vi har en meget avansert infrastruktur (multi-site) og håndterer i dag 29 lokasjoner som fjerndriftes. DSBs egenart tilsier høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø ivaretar. Skytjenester tas mer og mer i bruk og teamet har en sentral rolle i optimal utnyttelse av skytjenestene kombinert med intern tjenesteproduksjon.
 
Er du glødende opptatt av optimalisering av teknologi opp mot brukerens behov? Da oppfordrer vi deg til å søke og/eller ta kontakt!

Stillingen inngår i driftsteamet og kandidaten får en sentral rolle knyttet til drift, overvåking og sikring av DSBs IKT infrastruktur og løsninger. En kombinasjon av skybaserte plattformer og egen infrastruktur.

Du skal

 • utvikle, vedlikeholde og drifte basis IKT-tjenester i et hybrid miljø
 • sikre, tilgjengeliggjøre og implementere skytjenester
 • overvåke og følge opp hendelser
 • utføre sikkerhetsvurderinger og analyser innen egne fagfelt
 • arbeide med arkitektur og design
 • løse feilsituasjoner i samarbeid med andre utenfor IKT-seksjonen

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • relevant utdanning, særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • minimum to års erfaring med en eller flere av følgende:
  • servere, tjenester og applikasjoner basert på Microsoft i et hybrid miljø
  • drift, vedlikehold og sikring av tjenester i Azure
  • drift, vedlikehold og sikring av tjenester i Microsoft 365
  • drift, vedlikehold og sikring av nettverksinfrastruktur, brannmur og sikkerhetsrelaterte tjenester
  • skyarkitektur og design av skyløsninger
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker at du har:

 • en eller flere relevante sertifiseringer
 • erfaring med, og kompetanse til, å ivareta strenge krav til IKT-sikkerhet

Personlige egenskaper:

 • resultatorientert
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • analytisk
 • selvstendig
 • løsningsorientert

Vår nye medarbeider får

 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom kursing og konferanser
 • fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
 • stor fleksibilitet rundt hjemmearbeid (inntil 50% hjemmearbeid)
 • moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg
 • kantine, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 499 500 til 650 300 (lønnstrinn 55-70), som rådgiver (stillingskode 1434), eller årslønn fra kr 650 300 til 825 900 (lønnstrinn 70-78) som seniorrådgiver (stillingskode 1364 ). Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om seksjonen og stillingen

IKT-seksjonen består av 24 engasjerte ansatte fordelt på 3 team (driftsteam, løsningsteam og utviklingsteam). Vi arbeider aktivt med drift, overvåking og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene i DSB. Vi har en robust IKT-forvaltning og er stolte av hva vi gjør og bidrar med. DSBs rolle og betydning i samfunnet gjenspeiles i vår arbeidshverdag. 

Driftsteamet består i dag av 8 kompetente og engasjerte medarbeidere. Smarte og sikre IKT-løsninger, og samspillet dem imellom, får stadig større betydning for DSB. Driftsteamet har blant annet ansvar for stabil drift, overvåking og sikkerhetsvurderinger og analyser.

Teknologistacken vår er spennende og mangfoldig. I vår hybride hverdag har vi godt fotfeste i Microsoft 365 og alle våre ansatte er i skyen med de verktøy de trenger i hverdagen. Vi er godt i gang med å utforske hvordan vi kan utnytte skytjenestene videre og velger skyløsninger der det er hensiktsmessig. Vi har to fullverdige datasentre som vi håndterer selv hvor vi leverer et utvalg fagapplikasjoner og andre tjenester. Vi bruker en god miks av moderne Windows- og linuxservere og har nettverksinfrastruktur og sikkerhetsportefølje som er tilpasset DSB sine behov. Med intern kompetanse og solide eksterne samarbeidspartnere jobber vi hver dag for robuste IKT-leveranser til DSB.

Vi liker standardisering og stabile driftsmiljø, men nye ideer og tanker driver oss fremover. Vi har et viktig samfunnsoppdrag som vi leverer på hver dag, noe som gjør våre arbeidsdager spennende og varierte.

Noe av det vi driver med i korte trekk; Drift, Cisco, Citrix ADC, Sikkerhet, Logging, VMware, SCCM, Windows 10, Overvåkning, Windows, CheckPoint, Linux, Cloud Native, Microsoft 365.

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. 
 

Offentlig søkerliste
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25. 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer på www.dsb.no