Seniorrådgiver HMS i Tolletaten

Seniorrådgiver HMS i Tolletaten
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Seniorrådgiver
Arbetsgivare:
Tolletaten
Stad:
OSLO
Ansökningstid:
Utløpt

Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?

Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant annet skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, fremtidsrettede tjenesteleveranser og økt faglig og teknologisk utvikling.

Helse- miljø og sikkerhet er viktig og prioritert i Tolletaten og et av flere satsningsområder i tiden fremover. Utviklingen av etaten stiller nye krav til fremtidens arbeidsmetoder, arbeidsplass og kompetanse, og gjennom systematisk HMS-arbeid vil Tolletaten bli enda bedre til å ivareta et sikkert og utviklende arbeidsmiljø. Vi søker deg som vil være vår sentrale rådgiver innen HMS-arbeid i tiden fremover.

Vi har en hektisk og positiv arbeidsplass hvor arbeidsmiljøet er inkluderende og uformelt, og medarbeiderne er godt kvalifiserte og engasjerte. Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling.

Stillingen sorterer under HR-avdelingen som har fagansvaret for HMS i Tolletaten. Etaten jobber pr. i dag etter ISO 45001-standard innen HMS.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • Videreutvikle etatens systematiske HMS-arbeid
 • Utvikle og implementere metoder og verktøy for systematisk HMS-arbeid i etaten
 • Etablere felles HMS risikokriterier for bruk i risikovurderinger på strategisk og taktisk nivå, som en del av helhetlig risikostyring
 • Etablere rutiner og prosesser under direktiv for HMS herunder etablere kontrollrutiner knyttet til styrende dokumenter for HMS
 • Definere, kommunisere og følge opp indikatorer (og nøkkeltall) for HMS
 • Etablere prosedyrer for systematisert oppfølging av innrapporterte HMS-hendelser
 • Sikre at operasjonelle risikovurderinger på overordnet nivå implementeres i organisasjonen
 • Bistå med gjennomføring av lokale risikovurderinger og sikker jobb-analyser
 • Etablere et godt samarbeid med HMS-koordinatorer i divisjonene samt i etatens sikkerhetsmiljø
 • Analysere og evaluere risikofaktorer i arbeidsmiljøet knyttet til farlig arbeid og farlig avfall
 • Ansvaret for å bidra til god HMS-opplæring i etaten

Andre arbeidsoppgaver innenfor HR-området kan også være aktuelle.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på masternivå. Ved lang og relevant erfaring kan en bachelorgrad innen fagområdet kompensere for kravet om mastergrad
 • Bred erfaring med systematisk HMS-arbeid og relevant metode, teori og praksis i en operativ virksomhet
 • God kunnskap om analysemetode og prosess
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Dine egenskaper:

 • Initiativrik og kreativ
 • Strukturert og analytisk, med stort driv og selvstendighet
 • God organisasjons- og helhetsforståelse
 • Gode analytiske egenskaper
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr:  

 • Gode utviklingsmuligheter i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et godt arbeidsmiljø, med engasjerte medarbeidere   
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver kr 650 000 – 750 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode fagdirektør vurderes.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  
 • Arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum, rett ved Oslo S 

HR-avdelingen sorterer under administrasjonsdivisjonen, som er ansvarlig for etatens prosesser knyttet til økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste, samt anskaffelser og fellestjenester. HR skal legge til rette for tolldirektørens utøvelse av arbeidsgiverrollen, herunder ivareta medbestemmelse etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen på virksomhetsnivå. Avdelingen skal sikre enhetlig praksis, utvikle og forvalte prosessene innenfor sentrale HR-leveranser for Tolletaten, samt bidra til langtidsplanprosessen innenfor HR-området.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden, og derigjennom realiseringen av regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse, eller kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre med hensyn til arbeidsoppgavene tillagt stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Hilde Simenstad på telefon 90 54 27 06.

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våra konsulter

Hilde Simenstad
Underdirektør HR