Avdelingsleder – Avdeling for etter- og videreutdanning

Avdelingsleder – Avdeling for etter- og videreutdanning

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder - Avdeling for etter- og videreutdanning
Arbeidgiver:
Politihøgskolen
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
28.11.2022

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert leder til Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen. Det er stor satsning på etter- og videreutdanning i politiet, og porteføljen er i sterk vekst.

Som vår nye avdelingsleder motiveres du av å ta en sentral rolle i å påvirke og sikre nødvendige rammebetingelser for utviklingen av etter- og videreutdanningstilbudet ved Politihøgskolen, og slik bidra i videreutviklingen av høgskolen og politietaten.

Stillingen rapporterer til rektor og inngår i høgskolens ledergruppe.

Avdeling for etter- og videreutdanning (EVU) har fire seksjoner: operative utdanninger, etterforskning, ledelse/ pedagogikk/ forebyggende/ mangfold og påtale og forvaltning.

Avdelingen har ca. 140 ansatte, fordelt på våre studiesteder i Oslo, Stavern og Kongsvinger.

Årlig har EVU ca. 3000 studenter. 

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.
Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Originale vitnemål og attester samt gyldig legitimasjon skal medbringes i forbindelse med intervju.      

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle avdelingen og Politihøgskolens studietilbud innen etter- og videreutdanning
 • drive strategisk planlegging, prioritering og gjennomføring av avdelingens mål i samarbeid med egen ledergruppe og høgskolens ledelse
 • videreutvikle og sikre god kvalitet i utdanningene gjennom utvikling, planlegging, gjennomføring og evaluering av etter- og videreutdanningene
 • bidra til helhetlig ledelse og oppnåelse av strategiske mål for Politihøgskolen
 • sikre god kontakt og samhandling med politi- og påtalemyndigheten for kontinuerlig å vurdere etatens utdanningsbehov
 • sikre et stimulerende, trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for avdelingens studenter og ansatte
 • budsjett-, resultat- og personalansvar for egen avdeling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • eksamen fra Politihøgskolen/Politiskolen samt relevant videreutdanning på masternivå, eller master i rettsvitenskap/juridikum
 • relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • erfaring fra å lede i endrings- og/eller omstillingsprosesser
 • forståelse for relevante utfordringer i politiet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ansettelse i politiet krever plettfri vandel.  Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges før tiltredelse.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for aktuelt nivå, jf. sikkerhetsloven.

Det vil i tillegg legges vekt på:

 • erfaring fra å lede ledere
 • erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • kjennskap til universitet- og høgskolesektoren
 • relevant lederutdanning
 • godt nettverk i justissektoren

Personlige egenskaper

 • trygg i lederrollen og villig til å utvikle deg som leder
 • strategisk, fremtidsrettet og utviklingsorientert
 • strukturert, analytisk og kvalitetsorientert
 • gode kommunikasjonsferdigheter og evne til relasjonsbygging
 • resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • godt humør og god til å motivere og utvikle medarbeidere

Medarbeidere ved Politihøgskolen skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på. Som leder i politiet skal du sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere, skape resultater i samhandling med andre. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse egenskapene.

Vi tilbyr

 • ansettelse som politiinspektør i stillingskode 0290, med avlønning fra kr. 950.000,- til kr. 1.100.000,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • selvstendige arbeidsoppgaver
 • mulighet for kompetanseutvikling
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid – sommertid
 • gode treningsmuligheter/velferdsordninger

Les mer om hva vi tilbyr på politihogskolen.no

Om arbeidsgiveren

Politihøgskolen er den sentrale
utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Vi tilbyr bachelorutdanning, masterutdanninger og en rekke etter- og videreutdanninger. I tillegg har Politihøgskolen en omfattende formidlings- og forskningsvirksomhet. Det arbeider ca. 400 ansatte i tilknytning til hovedsetet i Oslo og campusene i Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Våre konsulenter

Nina Skarpenes
rektor
Tove Ingelin Aksnes
seniorrådgiver HR
Søk på stillingen