Balancing systems engineer

Balancing systems engineer
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Analytiker/Senioranalytiker
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Christoffer Røstad

Rådgiver

Vi bygger opp en helt ny seksjon som vil overvåke den automatiserte systemdriften. Seksjonen skal sørge for å etablere presise overvåkningsløsninger av de digitale styringssystemene, monitorere automatikken og bidra i feilhåndtering og forbedring. Vi ser helthetlig på hvordan dataene strømmer gjennom verdikjedene og vurderer det opp mot de forretningsmessige prosessene i kraftsystemet.

Rollen har vi kalt Balancing systems engineer. Behovet utløses av overgangen til automatisert systemdrift, som er en forutsetning for å ivareta forsyningssikkerheten i et kraftsystem med økende andel uregulerbar produksjon, større variasjoner i kraftflyten og finere tidsoppløsning i markedet. De nordiske TSOene vil gå over til en ny og automatisert balanseringsmodell, Nordic Balancing Model (nordicbalancingmodel.net), noe som blant annet vil kreve ny kompetanse.

Balancing systems engineers vil være bindeledd mellom operatørene på Landssentralen og IT, og utvikle god kompetanse både på systemdrift og IT-løsningene. Vi vil jobbe tett med blant annet Landssentralen, IT -drift og produktteamene som utvikler de automatiske løsningene, samt være i jevnlig kontakt med tilsvarende roller hos de andre nordiske TSOene.

Til dette søker vi kandidater som har kompetanse, erfaring og/eller interesse både innenfor kraftsystemet og IT. Vedkommende vil delta i utformingen av den nye rollen og arbeidsoppgavene i seksjonen. I starten vil det være vanlig kontortid, men når den nye balanseringsløsningen settes i drift, vil det innføres vaktturnus (24/7). Turnusen vil i første omgang være tredelt, med våken nattevakt, men vil på sikt sannsynligvis gå over til en todelt vaktordning, med sovende nattevakt.

Arbeidssted vil være på hovedkontoret vårt i Oslo.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor elkraft, kybernetikk eller IT med forståelse for kraftsystemet, minimum på bachelor-nivå. Nyutdannede med interesse for fagfeltet vil bli vurdert
 • Grunnleggende kunnskap om kraftmarkedet og drift av kraftsystemet
 • Interesse for å analysere informasjonsflyt og informasjon i et automatisert system
 • Fordel med erfaring fra å analysere feilsituasjoner
 • Fordel med erfaring fra å håndtere automatisert prosesser
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk

Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig
 • Analytisk
 • God til å feilsøke
 • Løsningsorientert og handlekraftig
 • Kvalitetsbevisst
 • Gode lytte- og kommunikasjonsevner
 • Inkluderende og med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og trivelig miljø
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser og gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste/bedriftshytter/et bredt tilbud av bedriftsidrettslag
 • Mulighet for hjemmekontor ved behov
 • Mange anledninger til å være sosial, godt lunsjtilbud og vaffel hver fredag

Om Statnett

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.
Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

   

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Christoffer Røstad

Rådgiver