Bli med å forme måten vi jobber på i fremtidens automatiserte kraftsystem!

Bli med å forme måten vi jobber på i fremtidens automatiserte kraftsystem!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Faglig ansvarlig Prosessdesign
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
21.05.2024

Kontakt konsulent

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Karina Dørheim

Research Analyst

Vil du bidra til at Norge lykkes med overgangen til det grønne skiftet? I Statnett drifter vi hovedpulsåren i Norges kraftnett som er helt sentralt for å lykkes med dette. Nye energikilder og et kraftsystem som oppfører seg annerledes gjør at vi må endre måten vi jobber på fundamentalt. Vi er i gang med en transformasjon – fra et komplekst samspill med høyt innslag av manuelle prosesser i dag, til helautomatisert drift i morgen.

For å støtte denne reisen søker vi nå en faglig ansvarlig for prosessdesign. Denne nøkkelrollen vil innebære å lede prosessforbedringer og arbeide tett med våre fageksperter. Vi ser etter en person med solid erfaring fra prosessarkitektur, prosessdesign og kontinuerlig forbedringsarbeid som kan veilede og implementere nye arbeidsmåter i organisasjonen.

Du blir en del av en avdeling dedikert til å drive digitale transformasjonsinitiativer bestående av 13 ansatte med solid faglig kompetanse. Vi har klokketro på tverrfaglighet. Avdelingens ansatte har derfor bred erfaring fra blant annet strategi- og forretningsutvikling, IT-utvikling og implementering, kraftsystemutvikling, operativ systemdrift og endringsledelse. Vi er opptatt av samarbeid internt i avdelingen, på tvers i Statnett og internasjonalt for å levere resultater sammen.

Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Oslo.

Arbeidsoppgaver

I rollen som faglig ansvarlig for prosessutvikling og forvaltning i systemdriften hos Statnett vil du være ansvarlig for å utvikle, designe og drive innføring av fremtidige prosesser i tett samarbeid med fagpersoner. Stillingen står sentralt i Statnetts omfattende arbeid med å tenke nytt rundt en stor portefølje av endringstiltak. Du vil også sikre kontinuerlig forbedring av prosesser ved å støtte prosessledere og prosesseiere, og utvikle og gjennomføre opplæringsprogrammer i prosessarbeid. Som faglig ansvarlig vil du i tillegg vise retning for hvordan prosesser bør styres og utformes, noe som krever en enhetlig tilnærming til prosessutvikling og forvaltning.

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat med en relevant høyere utdanning innen tekniske, økonomiske eller administrative fag. Du bør ha solid erfaring (8+ år) med prosessrammeverk og prosessdesign i IT-intensive utviklingsprosjekter eller organisasjoner. Det er viktig at du har god innsikt i notasjoner i prosessdesign, inkludert BPMN, og at du behersker ulike verktøy på dette området. Erfaring fra rådgivende virksomhet, kraftbransjen eller oppgaver i kontrollrom vil være en fordel, men ikke et krav. Du bør ha praktisk erfaring med endringsledelse, prosjektledelse og innføring av nye prosesser, samt evnen til å fasilitere workshops.

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen er det viktig at du samarbeider godt med alle nivåer i en organisasjon, er løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner. Vi ser etter noen som trives med å drive fram endringer og å få mennesker til å jobbe godt sammen mot samme mål. Du jobber strukturert og har evne til å raskt sette deg inn i nye fagområder.

Du identifiserer deg med våre verdier: vi leverer, vi gjør det sammen, vi har mot.

Vi tilbyr

  • Muligheter til å jobbe med kritisk samfunnsoppgave og mot det grønne skiftet
  • Utviklingsmuligheter og interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i sterkt fagmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Muligheten til å jobbe hjemmefra
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Firmahytter, trimrom og bedriftsidrettslag

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Karina Dørheim

Research Analyst

Søk på stillingen