Bli med å sikre kontinuitet i våre IT-systemer mot kriser. Vi søker ny Business Continuity Manager for IT!

Bli med å sikre kontinuitet i våre IT-systemer mot kriser. Vi søker ny Business Continuity Manager for IT!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Business Continuity Manager
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
21.06.2024

Kontakt konsulent

Snorre Helseth

Rådgiver

Johanne Hammerlund

Rådgiver Research & Analyse
Vi søker ny Business Continuity Manager for IT som vil ha i hovedoppgave å sikre at våre IT- systemer og -tjenester opprettholder kontinuitet i møte med uforutsette hendelser og kriser. Du vil ha ansvaret for å utvikle, iverksette og vedlikeholde planer og strategier for business continuity spesielt rettet mot IT. Rollen krever tett samarbeid med tverrfaglige team innen IT, sentralene og Statnetts konsernfunksjon på BCM og beredskap, for å sikre at vi er forberedt på og i stand til å håndtere forstyrrelser som kan påvirke våre IT- systemer og tjenester. Stillingen vil være en del av avdelingen for digital sikkerhet og ha personalansvar. Som Business Continuity manager vil du rapporte til direktør for digital sikkerhet (CISO).  

Arbeidsoppgaver:
 • Stillingen vil ha muligheter for personalansvar

 • Utvikle strategier for å møte Statnetts ambisjonsnivå for business continuity  

 • Ansvaret for utarbeidelse og vedlikehold av kontinuitetsplaner for IT, inkludert gjenopprettingsprosedyrer og dokumentasjon av kritiske systemer og tjeneste  

 • Innhente og ha oversikt over avhengigheter mellom ulike IT-systemer og tjenester for å sikre en helhetlig tilnærming til forretningskontinuitet i tett samarbeid med konsernfunksjonen for Business Continuity Management. Dette inkluderer kartlegging av kritiske koblinger og redundante løsninger  

 • Fasilitere årlige øvelser for å sikre at gjenopprettingsprosedyrene fungerer som forventet  

 • Følge opp forbedringsarbeid basert på resultatene fra øvelser  

 • Ansvar for opplæring om business continuity og krisehåndtering til IT-personell og andre relevante interessenter  

 • Sørge for at vi har personell som er tilgjengelig til håndteringen av faktiske hendelser og kriser som påvirker IT-infrastrukturen, for å sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt for å minimere nedetid og skade  

 • Deltager i Digital & IT sin beredskapsorganisasjon  Kvalifikasjoner:
 • Bachelor- eller mastergrad innen informatikk, informasjonssikkerhet eller tilsvarende  

 • Erfaring med business continuity management eller krisehåndtering  

 • Erfaring fra driftskritiske IT-løsninger  

 • Kunnskap om IT-infrastruktur og systemarkitektur  

 • Sterke analytiske ferdigheter for å vurdere risikoer og avhengigheter  

 • Evne til å kommunisere effektivt med tverrfaglige team og ledelse  

 • Fordel med ledererfaring  Personlige egenskaper:
 • Du er fremoverlent og klar til å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø  

 • Du er analytisk og strukturert, med evne til å bryte ned komplekse problemstillinger og å se "det store bildet"  

 • Du har evne til å kommunisere og bygge bro på tvers av alle fagområder og ledelse  

 • Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser Vi tilbyr:
 • Kompetanseutvikling i et sterkt fagmiljø 

 • Konkurransedyktig lønn 

 • Fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger 

 • Mulighet for hjemmekontor ved behov 

 • Bedriftsidrettslag 

 • Bedriftshelsetjeneste 

 • Gode forsikring og pensjonsordninger 
Søknadsfrist: 21.06.2024

​​​​​​​Arbeidsplass: Oslo

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Snorre Helseth

Rådgiver

Johanne Hammerlund

Rådgiver Research & Analyse

Søk på stillingen